انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: عوامل زیان آور محیط کار
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

عوامل زیان آور محیط کار

زیر انجمن‌ها:

 1. عوامل فیزیکی Physical agents
  1. پرسش و پاسخ بخش عوامل فیزیکی
  2. عوامل فیزیکی در محیط کار
  3. صدا (Noise)
  4. ارتعاش (Vibration)
  5. پرتوها ( Radiation)
  6. روشنایی ( Lighting)
  7. گرما، سرما و رطوبت
 2. عوامل شیمیایی Chemical agents
  1. کارت‌های بین‌المللی ایمنی شیمیایی ICSCs
  2. پرسش و پاسخ بخش عوامل شیمیایی
  3. برگه‌های اطلاعات ایمنی SDS
  4. عوامل شیمیایی در محیط کار
  5. TLVs and BEIs 2019
  6. روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌های هوا
   1. مطالب آموزشی نمونه برداری و تجریه آلاینده های هوا
   2. روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه و تحلیل آلاینده‌های محیط کار NIOSH
  7. دستگاه‌های تجزیه آلاینده‌های هوا
   1. استفاده از طیف سنجی اتمی در تجزیه آلاینده های هوا
   2. استفاده از دستگاه کروماتوگرافی در تجزیه آلاینده‌های هوا
  8. کالیبراسیون وسایل نمونه برداری از هوا
  9. معرفی مواد شیمیایی
  10. سم شناسی صنعتی و شغلی
  11. msds
  12. تهویه صنعتی
   1. پرسش و پاسخ این بخش
   2. عمومی (public)
   3. تهویه عمومی(Public Ventilation)
   4. تهویه موضعی(Local Ventilation)
 3. عوامل بیولوژیکی Biological agents
  1. پرسش و پاسخ این بخش
  2. عوامل بیولوژیکی در محیط کار
 4. عوامل روحی و روانی Psychosocial agents
  1. عوامل روحی و روانی
  2. نوبت کاری
  3. روانشناسی صنعتی (Industrial psychology)
   1. عمومی (public)
 5. عوامل مکانیکی Mechanical agents
  1. (CCPS (Center for Chemical Process Safety
  2. پرسش و پاسخ بخش عوامل مکانیکی
  3. ایمنی در محیط کار
  4. ایمنی سیستم (Safety Systems)
  5. ایمنی برق (Electrical Safety)
  6. ایمنی حریق (Fire Safety)
   1. کدها و استانداردهای NFPA
  7. ایمنی ماشین الات(Safety of Machinery)
  8. ایمنی ساختمان (Building Safety)
 6. عوامل ارگونومی Ergonomic factors
  1. پرسش و پاسخ بخش عوامل ارگونومی
  2. ارگونومی در محیط کار
  3. ارگونومی فیزیکی
  4. ارگونومی شناختی Cognitive ergonomics
  5. ارگونومی سازمانی
  6. ابزارهای ارزیابی ارگونومی