انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: عوامل شیمیایی در محیط کار
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

عوامل شیمیایی در محیط کار

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. ارزیابی ریسک در فرآیند سالن رنگ، جوشکاری و برشکاری (0 پاسخ‌ها:)
 2. ایمنی مواد شیمیایی و سموم (0 پاسخ‌ها:)
 3. ایمنی مواد شیمیایی، روش‌های طبقه بندی و نگهداری مواد شیمیایی (0 پاسخ‌ها:)
 4. آستانه های بو برای مواد شیمیایی تعیین شده با استانداردهای بهداشت حرفه ای (0 پاسخ‌ها:)
 5. مدل سازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزار PHAST و ALOHA (0 پاسخ‌ها:)
 6. روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری فردی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺪل Deluxe ﺳﺎﺧﺖ SKC (0 پاسخ‌ها:)
 7. مدیریت حوادث شیمیایی chemical accident management (0 پاسخ‌ها:)
 8. آموزش لیبل زنی ایمنی مواد شیمیایی (0 پاسخ‌ها:)
 9. مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA (0 پاسخ‌ها:)
 10. ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست (0 پاسخ‌ها:)
 11. شناسایی مواد شیمیایی خطرناک (0 پاسخ‌ها:)
 12. دوره آموزشی شناخت مواد شیمیایی (0 پاسخ‌ها:)
 13. برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار (0 پاسخ‌ها:)
 14. عوامل زیان آور محیط کار (0 پاسخ‌ها:)
 15. ارزیابی ریسک بهداشتی عوامل شیمیایی محیط کار (0 پاسخ‌ها:)
 16. جیوه در صنعت (0 پاسخ‌ها:)
 17. ارزیابی مواجهه شغلی با بیو آئروسل‌ها (0 پاسخ‌ها:)
 18. ایمنی مواد شیمیایی (0 پاسخ‌ها:)
 19. سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS (0 پاسخ‌ها:)
 20. مواد شیمیایی خطرناک (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2