انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: Lecture6-Noise
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
Lecture6-Noise
Introduction and Definitions
Noise and Sound
Noise
Noise-Induced Hearing Loss (NIHL
Physics of Sound
Octave Bands
Sound Pressure
Decibel Notation
Sound Pressure Level (SPL) and Sound Pressure (Pa

Sound Pressure Exercises
Adding Sound Pressure Levels
Sound Weighting Factors

Page: 48
File:PDF
Patrick N. Breysse, PhD, CIH
Peter S.J. Lees, PhD, CIH
Johns Hopkins University