انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: منظور از مقالات کاربردی چیست
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام منظور از مقالات کاربردی، یعنی ارائه تجربیات، طراحی، تولیدات، مداخلات در هر زمینه ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار است. این مقالات می‌توانند گزارش یک طرح کنترلی و میزان عملکرد این طرح، گزارش مداخلات فنی، مدیریتی، آموزشی و.. به همراه اثرات و یا خروجی آن باشند. 
خروجی این دسته از مقالات می‌توانند، نرم‌افزار، محصولات و یا طرح‌های مختلف اجرایی و مدیریتی باشند.
به‌طور خلاصه هر نوع تجربه فنی، اجرایی؛ مدیریتی و در زمینه HSE مورد قبول است.
کارشناسان عزیز تجربیات گرانقدری دارند که می‌تواند برای سایر کارشناسان بسیار ارزنده و برای اساتید و دانشجویان حاوی ایده‌های ارزنده تحقیقات و فناوری باشد. منتظر مقالات کاربردی کارشناسان  و مدیران عزیز در صنایع، شرکت‌های خدماتی و شبکه‌های بهداشتی و ... هستیم
Dr.Mohammad Reza Monazzam