انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: برنامه ارزیابی و تعیین پوسچر با استفاده از روش RULA
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
برنامه ارزیابی و تعیین پوسچر با استفاده از روش RULA

نام برنامه: Rula.apk
نوع فایل: Android, APK
گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه Silpakorn
ترجمه شده در انجمن بهداشت حرفه ای ایران
مترجم: معصومی  [attachment=3334]
ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 4 เป็น
ท่าทางที่ ควรตรวจสอบแก้ไขในทันที
سطح 4: امتیاز نهایی 4 یا بیشتر مشخص می‌سازد که مطالعه‌ی فزون‌تر، ایجاد تغییرات و
مداخله‌ی ارگونومیک فوراً بایسته است
ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 3 เป็น
ท่าทางที่ ควรตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว
سطح 3: امتیاز نهایی 5 و 6 مشخص می‌سازد که مطالعه‌ی فزون‌تر، ایجاد تغییرات و
مداخله‌ی ارگونومیک در آینده‌ی نزدیک بایسته است.
ผลการประเมินท่าทางดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 2 เป็น
ท่าทางที่ ควรตรวจสอบและอาจต้องมีการแก้ไข
سطح 2: امتیاز نهایی 1 یا 1 مشخص می‌سازد که مطالعه‌ی فزون‌تری در این زمینه لازم
است و ایجاد تغییرات و مداخله‌ی ارگونومیک ممکن است ضروری باشد.

[عکس: rula%20posture.png][عکس: rula%20assessment.png][عکس: Rapid%20Upper%20Limb%20Assessment%20(RULA).png]