انجمن بهداشت حرفه ای ایران

نسخه‌ی کامل: industrial ventilation manual 30th edition 2019
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
کتابچه راهنمای تهویه صنعتی ACGIH ویرایش 30
 industrial ventilation manual 30th edition 2019
Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 30th Edition 2019
CHAPTER 1: RISK ASSESSMENT
CHAPTER 2: PRELIMINARY DESIGN AND COST ESTIMATION
CHAPTER 3: PRINCIPLES OF AIRFLOW
CHAPTER 4: INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM DESIGN PRINCIPLES
CHAPTER 5: DUCT SYSTEM AND DISCHARGE STACK DESIGN PRINCIPLES
CHAPTER 6: HOOD DESIGN
CHAPTER 7: FANS
CHAPTER 8: AIR CLEANING DEVICES
CHAPTER 9: LOCAL EXHAUST VENTILATION SYSTEM DESIGN CALCULATION PROCEDURES
CHAPTER 10: GENERAL INDUSTRIAL VENTILATION
CHAPTER 11: SUPPLY AIR SYSTEMS
CHAPTER 12: SPECIAL TOPICS AND TECHNIQUES
CHAPTER 13: SPECIFIC OPERATIONS
نوع فایل: PDF
تعداد صفات: 686
اندازه فایل: 92 مگابایت
منبع: ACGIH 
بعد از دانلود فایل download link 10536.html آن را با مرورگر خود باز کنید و لینک دانلود در داخل این فایل قرار دارد. [attachment=3386]
why can not down??