[-]
کلمات کلیدی
فیزیولوژیک بررسی میزان تنش خودرو مواجهه سرمایی مکانیک پاسخ کارگران بدن

بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو
#1
بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو شهر همدان
کیوان ساعدپناه، محسن علی آبادی* ، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی
استادیار علوم پزشکی همدان ، Mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 11

.pdf   umsha-johe-v4n2p7-fa.pdf (اندازه 1.28 MB / تعداد دانلود: 23)

Study of Exposure to Cold Stress and Physiological Responses in Auto Mechanics in Hamadan, Iran
Keivan Saedpanah1, Mohsen Aliabadi2,*, Majid Motamedzade3, Rostam Golmohammadi3
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان