[-]
کلمات کلیدی
کاربرد هوا آنالیز دستگاهی روش‌های آلاینده‌های پیشرفته

کاربرد روش‌های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده‌های هوا
#1
کاربرد روش‌های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده‌های هوا
معرفی آزمایشگاه و تجهیزات موجود
آموزش محلول سازی و نکات مهم در تهیه محلولها و آنالیز داده ها
آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر و کار با دستگاه
آشنایی با دستگاه فلیم فتومتر و کار با دستگاه
آشنایی با دستگاه HPLC و آماده سازی محلولها
کار با با دستگاه HPLC
آشنایی با دستگاه GC و آماده سازی محلولها
کار با با دستگاه GC
آشنایی با دستگاه جذب اتمی و آماده سازی محلولها
کار با فلیم دستگاه جذب اتمی
آشنایی با قسمت VGA دستگاه جذب اتمی و کار با این قسمت دستگاه
آشنایی با قسمت کوره دستگاه جذب اتمی و کار با این قسمت دستگاه
انجام آزمایش بر روی یکی از فلزات سنگین با روشهای دستگاهی مختلف و مقایسه روشها
انجام آزمایش بر روی یکی از فلزات سنگین با روشهای دستگاهی مختلف و مقایسه روشها
آشنایی با روش آنالیز داده ها و کنترل آنالیزهای انجام شده

اندازه گیری نیترات با روش اسپکتروفتومتری
اندازه گیری سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتری
اندازه گیری دیازینون با HPLC
اندازه گیری تولوئن توسط دستگاه GC
اندازه گیری روی توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی (شعله)
اندازه گیری جیوه توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی (VGA)
اندازه گیری سرب توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی (کوره)

نوع فایل: دانلود PDF کاربرد روش‌های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده‌های هوا
تعداد صفحات: 48 
.pdf   کاربرد روش‌های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده‌های هوا.pdf (اندازه 9.83 MB / تعداد دانلود: 29)
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان