[-]
کلمات کلیدی
ارزیابی rula گام ابزار راهنمای

راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA
#1
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﻫﺎي MSDs در اﻧﺪامﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ،RULA (ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روش ﮐﻪ از دﺳﺘﻪ روشﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﻗﻠﻢ-کاغذی اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﻣﮏآﺗﺎﻣﻨﯽ و ﮐﻮرﻟﺖ (1993) اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﭽﺮ اﻧﺪامﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺟﺪولﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻣﺘﯿﺎزگذاری ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي MSDs اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم می‌گیرد. رﯾﺴﮏ فاکتورهای ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ در روش RULA ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ...

راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12

.pdf   راهنمای گام به گام ابزار ارزیابی RULA.pdf (اندازه 938.17 KB / تعداد دانلود: 137)
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جزوه آموزشی روش‌های ارزیابی ROSA,REBA,RULA و روش ارزیابی حمل بار WISHA masoomi 2 3,654 04-10-2022، 06:19 PM
آخرین ارسال: ergopa
  ابزارهای ارزیابی ارگونومی OWAS, RULA, REBA, QEC, ROSA masoomi 0 2,063 12-10-2019، 11:41 AM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان