کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4195
ارزیابی ریسک تکنیک ویلیام فاین
ارزیابی ریسک تکنیک ویلیام فاین
ارزیابی ریسکها و خطرات با روش ویلیام فاین
حذف خطرات و کاهش حوادث
امروزه یکی از مهم‌ترین شاخصهای بررسی وضعیت یک سازمان تعداد و شدت حوادث به وقوع پیوسته در آن سازمان می‌باشد، لذا هر مدیر لایق سریعاً به فکر کاهش تعداد و شدت حوادث تا حد حذف و به صفر رساندن آن می افتد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 1+2
[attachment=14]

[url=https://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=2338][b]روش ویلیام فاین در ارتباط با م
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2343
ارزیابی ریسک به روش MERKHOFER
ارزیابی ریسک به روش Merkhofe
ریسک خصوصیتی از یک شرایط یا اقدام است که در آن حداقل احتمال وقوع یک پیامد ناخواسته وجود دارد.
ریسک یک مفهوم حداقل دو بعدی است شامل:
1- احتمال وقوع یک پیامد زیان آور
 2- شدت و بزرگی آن پیامد       
اگر یکی از دو بعد فوق وجود نداشته باشد ما ریسکی نداریم
نوع فایل: دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک به روش Merkhofe
تعداد اسلایدها: 18 [attachment=45]

تهیه تنظیم : مهندسی علی اصفی کارشناس بهداشت حرفه ای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2191
درخت ارزیابی پروژه (PET)
درخت ارزیابی پروژه Project Evaluation Tree
درخت ارزیابی پروژه (PET) درخت تجزیه و تحلیلی است که اصولاً به عنوان یک ابزار بازرسی ترسیمی مورد استفاده قرار می گیرد چارت PET تقریباً حاوی 200 نماد رویداد بوده و هیچ نماد انتقال در آن وجود ندارد.
چارت PET به سه شاخه تقسیم می‌شود:
دستورالعمل‌ها و روش‌های کار
کارکنان سازمان
تجهیزات کارگاه و سخت افزارها
PET در بازرسی‌های ساده، بررسی رویدادها و تجزیه و تحلیل سیستم‌هایی که دارای دستورالعمل و روش‌های اجرایی، پرسنل و تجهیزات اندک می‌باشد مناسب می‌
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3140
روش ارزیابی ریسک درخت خطا FTA
روش ارزیابی ریسک درخت خطا FTA

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 16
[attachment=51]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3283
ارزیابی پوسچر (وضعیت بدن) به روش های OWAS و RULA
ارزیابی پوسچر (وضعیت بدن) به روش‌های OWAS و RULA
به‌طور کلی برای ارزیابی پوسچرها از روش‌های کدگذاری استفاده می‌کنند که OWAS و RULA پرکاربردترین آنها هستند کد گذاری تکنیک OWAS برای اعضای بالا تنه ( Upper Limb) بسیار کلی می‌باشد و این در حـالی اسـت کـه عمده اختلالات اسکلتی - ماهیچه‌ای مرتبط با کار از جمله صدمات ناشی از تروماهای تجمعـی (CTDs) و آسیب‌های ناشی از حرکات تکراری ( RMIs) عموماً در اعضای بالا تنه مخصوصاً در مـچ (Wrist) شـانه (Shoulder) و کمر (Low Back) رخ می‌دهد.

نوع فایل: Word
تعداد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 8992
ارزیابی پوسچر به روش REBA
ارزیابی پوسچر به روش REBA
روند ارزیابی در روش REBA
 در روش REBA، دسته‌بندی اندام‌ها و نمره گذاری پوسچرها بر اساس روش‌های موجود و به ویژه RULA انجام شده است.
 در REBA، اندام‌های گروه A شامل تنه، گردن و پاها می‌باشند که در مجموع 60 پوسچر ترکیبی را ایجاد می‌کنند. 
 در REBA اندام‌های گروه B شامل بازوها، ساعدها و مچ دست‌ها می‌باشند که در مجموع 36 پوسچر ترکیبی را ایجاد می‌کنند. 
                                                     
ارائه‌کننده: محمد تقی وحیدی - کارشناس بهداشت حرفه‌ای
نوع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2748
تکنیک‌های ارزیابی پوسچر
تکنیک‌های ارزیابی پوسچر
پوسچر های نامطلوب از مهم‌ترین ریسک فاکتورهای MSDS می‌باشد
بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط مستقیمی بین پوسچر های نامطلوب و علایم MSDS اثبات شده است.
در بسیاری از شیوه‌های ارزیابی مواجهه با ریسک فاکتورهای WMSDS پوسچر فرد هنگام کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن میزان خطر تعیین و شیوه‌های بهبود شرایط کار ارائه می‌شود.
پوسچر یا وضعیت بدن: وضعیت قرارگیری سر، تنه و اعضای بدن در فضا هنگام انجام  کار 
دو پوسچر استاندارد:
پوسچر ایستاده standing
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3089
کارگاه آموزشی ارزیابی روشنایی در محیط کار
کارگاه آموزشی ارزیابی روشنایی در محیط کار
 اهمیت موضوع
 یادآوری مفاهیم علمی مهندسی روشنایی
 کمیات سنجش روشنایی
 اصول طراحی سیستم روشنایی طبیعی
 منابع الکتریکی (لامپ‌ها و چراغ‌ها) 
 اصول طراحی و نگهداری سیستم روشنایی مصنوعی
 روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی روشنایی عمومی و  موضعی در محیط کار

دکتر رستم گلمحمدی
نوع فایل:دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی ارزیابی روشنایی در محیط کار PPT
تعداد اسلایدها: 82 [attachment=2394]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2465
نرم‌افزار اندازه‌گیری زوایای پوسچر در ارگونومی
نرم‌افزار اندازه‌گیری زوایای پوسچر در ارگونومی[attachment=3250]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5640
نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی ErgoIntelligence Upper Extremity
دانلود مجموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی   ErgoIntelligence 
نرم‌افزار ErgoIntelligence Upper Extremity مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل ارگونومیکی شامل RULA، REBA، SI, OCRA و CTD Risk Index  است که با دریافت اطلاعات از کاربر و جمع بندی آنها تحلیل‌های ارگونومیکی را با استفاده از ابزارهای فوق انجام می‌دهد.

دانلود نرم افزار ErgoIntelligence UEA1.8 به همراه سریال نرم افزار
[attachment=179]

RULA مخفف Rapid Upper Limb Assessme
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2625
اندازه‌گیریWBGT و ارزیابی مخاطرات ناشی از گرما
WBGT بدو عامل دمای تر طبیعی (tnw) و دمای گـوی سـان (tg) و نیـز در بعـضی شـرایط و محیط‌های روباز به دمای هوا (ta) بستگی دارد. 
اندازه‌گیری WBGT و ارزیابی مخاطرات ناشی از گرما
روش اجرا
-  مسئولیت‌ها 
-  ارزیابی بارکاری 
-  محاسبه میزان متابولیسم متوسط 
-  محاسبه شاخص WBGT
- .خصوصیات اندازه‌گیری
-  مدیریت ارزیابی استرس گرمایی در محیط کار 
-  ارزیابی احتمال خطر
-  کنترل 
-  کنترل‌های فنی 
-  کنترل‌های اجرایی و مدیریتی 
-  وسایل حفاظت فردی 
جدول: تعیین طبقه بارکاری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1959
ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
رویکردهای ارزیابی ارگونومیک
- رویکرد ارزیابی ارگونومیکی انفعالی
- رویکرد ارزیابی ارگونومیکی فعال
ارزیابی ارگونومیک طراحی محل کار
- ارزیابی در مرحله اولیه طراحی
- ارزیابی در مرحله پیشرفته طراحی
- ارزیابی در مرحله بازبینی طراحی
-- مبنای مهندسی آنتروپومتری
-- مبنای بیومکانیکی
ارزیابی ارگونومیکی محل کار
- طراحی یک چک لیست ارزشیابی ارگونومیک
- طراحی پرسشنامه کارگران
- مراحل بررسی مشکلات
بررسی صدمات
چک‌لیست‌ها و پرسشنامه‌های موجود در ارزیابی ار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2685
بهداشت حرفه ای چیست ؟
What is Occupational Hygiene
The definition in the IOHA Byelaws is 
بهداشت حرفه ای چیست ؟
تعریف نظامنامه انجمن بین‌المللی بهداشت حرفه ای
Occupational Hygiene is the discipline of anticipating, recognising, evaluating and controlling health hazards in the working environment with the objective of protecting worker health and well-being and safeguarding the community at large
بهداشت حرفه ای علم پیش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2017
روش های ارزیابی عملکرد ایمنی جاده ای
روش های ارزیابی عملکرد ایمنی جاده ای

[attachment=367]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3120
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش «ویلیام
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش «ویلیام فاین» 
شهلا کعب زاده 2، مهدی ایرانخواهی 3 * سیدعلی جوزی1

۱)گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
۲) گروه زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز
۳) گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
مقدمه: فرآیند تولید در کارخانه لوله سازی اهواز همانند سایر محیط‌های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3973
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر owas
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر Winowas
روش owas برای اولین بار به منظور شناسایی و ارزیابی پوسچر های نامناسب کاری در یکی از کارخانه‌های تولید فولاد کشور فنلاند ارائه گردید. بدین  منظور تعداد 680 عکس از پوسچر شاخص (چهار پوسچر تنه، سه پوسچر بازو و هفت پوسچر پاها) خلاصه می‌شود. لذا جهت روایی و اعتبار بخش به روش مذکور، مشاغل و پوسچرهای مختلفی  توسط افراد امورش دیده مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت بر اساس نتایج به‌دست آمده دسته بندی نهایی پوسچرها و سطوح اولویتی اقدامات اصلاحی در owas ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2610
اندازه‌گیری و ارزیابی تهویه صنعتی
اندازه‌گیری و ارزیابی تهویه صنعتی
1-آزمون سیستم‌های تهویه
2-عیب یابی سیستم‌های موجود
اهداف آزمون عبارتند از: 
بررسی مؤثر بودن سیستم تهویه
دریافت آلاینده
انتقال ذرات در کانال
حفاظت شاغلین
کارایی پاک سازی هوا
تدوین حداقل‌ها یا شرایط شروع کار
نظارت بر شرایط در طول عمر سیستم

دکتر محمد جواد جعفری, دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع فایل: دانلود پاورپوینت اندازه‌گیری و ارزیابی تهویه صنعتی PPT
تعداد اسلایدها: 24
منبع : انجمن بهداشت حرفه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1911
شناسایی، ارزیابی و کنترل مواجهه با سرب در محیط کار
شناسایی، ارزیابی و کنترل مواجهه با سرب در محیط کار
کارگران شاغل به کار در 113 حرفه در معرض تماس با سرب هستند.
سرب پس از آهن دومین فلز پر مصرف صنعتی محسوب می‌شود

دکتر احمد نیک پی
نوع فایل: دانلود پاورپوینت شناسایی، ارزیابی و کنترل مواجهه با سرب در محیط کار PPT
تعداد اسلاید: 95
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران [attachment=490]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2192
ارائه الگوی ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای و محیطی در حمل و نقل فرآورده های نفتی
ارائه الگوی ارزیابی ریسک های بهداشت حرفه ای و محیطی در حمل و نقل فرآورده های نفتی

جعفر نوری1، منوچهر امیدواری*2 ،حشمت الله نورمرادی3،4 ،آذین شمائی1

چکیده
یکی از مهمترین خطرات موجود در حمل و نقل مواد خطرناک، تصادفات جاده است که می تواند اثرات مخربی را بر محیط و ایمنی جاده ها داشته باشد. با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک می توان شرایط مسیر و نحوه حمل مواد را مورد ارزیابی قرار داد و قبل از اینکه سبب بروز حادثه ای شود آنرا شناسایی و کنترل نمود. در ارزیابی ریسک یکی از مهمتری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2077
آنالیز، ارزیابی و مدیریت ریسک حریق
آنالیز، ارزیابی و مدیریت ریسک حریق

به منظور حصول اطمینان از ایمن بودن شرایط، پایش مستمر محیط کار جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک این خطرات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حریق به عنوان یکی از خطرات عمده در محیط‌های کاری، از اهمیت خاصی در این تجزیه و تحلیل‌ها برخوردار است؛ از این رو علاوه بر استفاده از روش‌های عمومی، تکنیک‌های خاصی به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک‌های حریق ابداع شده است. این تکنیک‌ها و روش‌ها که به طور معمول در قالب طرح‌
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 7205
نرم افزار ارزیابی پوسچر ROSA
نویسنده: ranjbar - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2711
استفاده از منطق فازی در روش ارزیابی ریسک FMEA
با سلام و خسته نباشید. دوستان به نظر شما ایا در روش FMEAتئوری منطق فازی قابل اجراست یا بیشتر به همان rpn و نتایج ان بسنده می شود؟
نویسنده: farzaneh93 - پاسخ‌ها: 12 - بازدید‌ها: 13071
ارزیابی ریسک بهداشت حرفه ای در بیمارستان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3396
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
- صدا و اثرات آن Noise and effects
- ارتعاش: ارتعاش یکی از عوامل همراه با صدا در محیطهای صنعتی است که گاهی تشدید کننده صدا و حتی عامل ایجاد یا تولید صدا می‌باشد.
- نور و روشنایی
- گرما: کاهش بازده کار و تولید و سلب آسایش و افزایش میزان بیماری و حوادث ناشی از کار را به دنبال دارد.  
- ارزیابی تنش‌های حرارتی
- پرتوها

تهیه و تنظیم: مهندس سعید احمدی
نوع فایل: دانلود PDF جزوه کامل عوامل فیزیکی محیط کار
تعداد صفحات: 140 [attachment=2297]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1528
ابزارهای ارزیابی ارگونومی
ابزارهای ارزیابی ارگونومی
هیچ ابزار ارزیابی به تنهایی کامل و دقیق نیست.
در اینجا هدف معرفی ابزارهای کاربردی است که به راحتی توسط متخصصین ارگونومی در فیلد قابل استفاده هستند.
ابزارها برای ارزیابی ریسک نسبی اختلالات اسکلتی عضلانی (MSDs) ناشی از کار کاربرد دارند.
سازمانها به شناسایی عوامل سهیم یا موثر در اختلالات اسکلتی عضلانی علاقمند هستند زیرا شیوع بالایی داشته و پرهزینه هستند
انواع ارزیابی: 
Passive: برای تعیین مشکلات اسکلتی عضلانی بررسی مستندات پزشکی است که از این به
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1629
ابزارهای ارزیابی ارگونومی Ergonomic Assessment Toolkit
ابزارهای ارزیابی ارگونومی Ergonomic Assessment Toolkit

در این مجموعه موارد زیر در هر یک از ابزارهای ارگونومی مورد استفاده مورد بررسی قرار می گیرد:
1- هدف ابزار مورد استفاده.
2 به وسیله چه کسی توسعه یافته است.
3- چه زمانی توسعه یافته است.
4- چه ریسک فاکتورهای اسکلتی- عضلانی در نظر گرفته است.
5- چه قسمت های بدن در نظر گرفته می شود.
6- نوع شغل مناسب برای ابزار مورد استفاده .
7-برای چه نوع شغل های مناسب نیست.
8-محدودیت های ایزاز مورد استفاده.
9- ورودی های ابزار مورد استفاده.
10-
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2605
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران

راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بخش بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران


زیر نظر:
دکتر مرضیه وحید دستجردی- دکتر سیدحسن امامیرضوی- دکتر سید سجاد رضوی
مشاوران فنی و اجرایی:
دکتر سید محمدصادق مهدوی- دکتر محمودرضا محقق
مؤلفان:
دکتر مژده رمضانی- مهندس راحله روحپرور- خدیجه دانایی- پرستو عابدینی سلیمآبادی- غلامعلی جعفری- صمد خلیفهگری- دکتر پریسا دولتشاهی-
عطیه صباغیانپیرو- نعمت اله عباسگودرزی- دکتر لیلا کیکاوسیآرانی- دکتر حمید مهرابیفر
[b]همکاران امور اجرایی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1780
ارزیابی پوسچر به روش PLIBEL
ارزیابی پوسچر به روش PLIBEL
Plan for Identifiering av Belastningsfakrorer
PLIBEL به‌عنوان یک روش شناسایی عوامل فشار بر سیستم اسکلتی-عضلانی که ممکن است اثرات آسیب زا باشد در سال 1995 توسط کملرت در سوئد ارائه گردید و به زبان‌های مختلف ترجمه شد. همچنین PLIBEL به عنوان یک چک‌لیست غربالگری ساده برای برجسته کردن خطرات اسکلتی-عضلانی محیط کار بکار برده می‌شود. PLIBEL در پاسخ به نیاز به یک روش استاندارد و علمی جهت شناسایی خطرات ارگونومی و ارزیابی اولیه از عوامل خطر محیط کار ط
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8
  • بعدی