کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2639
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد با روش (TBM(Task Base Method
دکتر محمدرضا قطبی 1، دکتر محمدرضا منظم 2، دکتر نرگس خانجانی 3، مهندس غلامحسین حلوانی 4، دکتر مجاهده سلمانی ندوشن 5، رضا جعفری ندوشن 6
زمینه و هدف: یکی از عوامل زیان آور مؤثر بر سلامت کارگران در چند سال اخیر، صدای محیط‌های کاری بوده است که از خطرات مهم شغلی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه صوتی مشاغل مختلف و همچنین افت دائم شنوایی ناشی از صدا، با توجه به سن و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1978
افت شنوایی سنی
افت شنوایی سنی Age-related hearing loss

سلول های کوچک مویی که در گوش داخلی قرار دارند، موجب شنوایی انسان می شوند. این سلول ها، صداهایی را که توسط گوش خارجی به گوش میانی و داخلی فرستاده می شوند را گرفته و به سیگنال های عصبی قابل درک برای مغز تبدیل می کنند. افت شنوایی زمانی اتفاق می افتد که این سلول های مویی، به هر دلیلی آسیب می بینند و یا از بین می روند. این سلول ها، پس از از بین رفتن، قابل احیا نیستند. به همین دلیل کاهش شنوایی در افرادی که بر اثر آسیب به سلول های مویی در گوش داخلی دچار افت شن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 370
تعیین افت شنوایی ناشی از سرو صدای محیط کار
تعیین افت شنوایی ناشی از سرو صدای محیط کار
روش های زیر از انواع تعیین افت شنوایی هستند 
AAO 1979
AAOO 1959
NIOSH-FECA 1972
NIOSH-1997
British Society of
(AudiologyWisconsin (CHABA
Oregon
Ireland