کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 355
رسوب الکترواستاتیکی
رسوب الکترواستاتیکی یکی از پرکاربردترین وسایل کنترل آلودگی هوا است که ظرفیت پذیرش حجمهای بزرگی از هوای آلوده با دما، فشار، حجم غبار بالا و گازهای اسیدی را دارد. در ضمن آنها قادرند رنج گسترده ای از ذرات با سایزهای مختلف را در شرایط خشک و تر جمع آوری نمایند. برای بسیاری از صنایع، بازده جمع آوری آنها می تواند به بیش از 99 درصد برسد.
رسوب الکترواستاتیکی 
- مقدمه و تئوری
- اجزاء سیستم رسوب الکترواستاتیکی
- انواع سیستم‌های رسوب الکترواستاتیکی
- پارامترهای مهم طراحی
رسوب الکترواستاتیکی یکی از پرک