کلمات کلیدی
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1912
آیین نامه حفاظتی در برابر مایعات قابل انفجار
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1368
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار WHMIS
Workplace hazardous materials information system
سیستم اطلاعات مواد مخاطره‌آمیز در محیط کار در واقع چکیده‌ای از برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی بوده که جهت هر چه بهتر شدن کنترل‌های ایمنی و بهداشتی در محیط کار بر روی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد
طبقه‌بندی مخاطرات بر اساس whmis 
طبقه A  گازهای تحت‌فشار 
طبقه B  مواد قابل اشتعال و انفجار 
طبقه C  مواد اکسید کننده 
طبقه D  شامل سه زیر گروه به شرح ذیل: 

نوع فایل:
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1987
چک لیست های ایمنی عمومی در کارگاه ها
چک لیست های ایمنی عمومی در کارگاهها
چک‌لیست ایمنی عمومی در کارگاه‌ها
چک‌لیست ایمنی در حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها
چک‌لیست علایم ایمنی در کارگاهها
چک‌لیست وسایل حفاظت انفرادی
چک‌لیست ایمنی در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو
چک‌لیست ایمنی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاهها
چک‌لیست ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار
چک‌لیست ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
چک‌لیست ایمنی در پیشگیری و مبارز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 546
استاندارد ضد انفجار
استاندارد ضد انفجار

کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد آمریکایی NEC500
کلاس حرارتی یا حداکثر دمای مجاز سیستم
علامت اختصاری در استاندارد آمریکایی
کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد اروپایی IEC
کدبندی تجهیزات ضد انفجار در استاندارد    EN
[align=justif
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 1488
دانلود نرم افزار Phast v8 به همراه کرک
دانلود نرم افزار  Phast v8 به همراه کرک
دانلود نرم افزار phast 8 شبیه سازی پیامدهای حوادث ناشی از انفجار، آتش سوزی و انتشار مواد
 مدلسازی حوادث با نرم افزار  PHAST 8
- مدلسازی تخلیه (Discharge)
- مدلسازی انتشار(Dispersion)
- مدلهای آتش (Fire)
- مدلهای انفجار
- مخاطرات Flare & Stack
ویژگی‌های نرم افزار phast
امکان پیش بینی حوادث قبل از وقوع وجود دارد.
ریسک فعالیت های صنعتی را محاسبه میکند.
مقدار مواد تخلیه شده در حالت نشت را محاسبه میکند.
فاز مواد سمی تخلیه شده در
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 818
مدل سازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزار PHAST و ALOHA
مدل سازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزار PHAST و ALOHA
مبانی مدل سازی پیامد
مدیریت نوین ایمنی 
مدل سازی پیامد 
مرحله نخست، انتخاب سناریو 
مرحله دوم، تحلیل شرایط 
مرحله سوم، مدلسازی حادثه 
مرحله چهارم، ارزیابی خسارات
مدل سازی حادثه 
مدلسازی تخلیه مواد 
مدلسازی انتشار مواد 
معیارهای سیمت 
آتش 
انفجار
مدل سازی پیامد به کمک نرم افزار PHAST
آشنایی با نرم افزار PHAST
 Veiw, Insert, Run, Option, Windows, Help
اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 710
ایمنی مواد شیمیایی و سموم
ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
آشنایی با فرمت‌های MSDS مواد شیمیایی 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
مشخصات سموم
مخاطرات احتراق و انفجار 
نحوه صحیح انبارداری 
نحوه صحیح کار با ترکیب استفاده از وسایل حفاظت فردی
نقل و انتقال ترکیبات شیمیایی سموم 
لیست مواد مخاطره آمیز از طرف سازمان OSMA یا هر سازمان دیگر بر حسب ترکیب‌های شیمیایی و مشخصات آن 
آموزش و منابع اطلاعاتی مورد نیاز ATSDR
شناخت ترکیبات ناسازگار و نحوه صحیح انبارداری ترکیبات شیمیایی 
ارزیابی خطر مواد شیمیایی و سموم 
اقدامات ا