کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2239
شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان‌آور شیمیایی در محیط کار
شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان‌آور شیمیایی در محیط کار شامل 6 جلد

نوع فایل: دانلود PDF شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان‌آور شیمیایی در محیط کار شامل 6 جلد
تعداد صفحات: 2168 [attachment=3264]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2387
بررسی عوامل زیان اور ناشی ازحادثه ساز در کارگاههای ساختمانی
بررسی عوامل زیان اور ناشی ازحادثه ساز در کارگاههای ساختمانی

محتوای این اموزش شامل:
آلودگي صوتي
بيماريهاي پوستي
ارتعاش دست و بازو
ايمني برق
حفاظت عمومي

ترجمه و تدوین: الهام قوپانی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 24
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=1429]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 913
عوامل زیان آور محیط کار
عوامل زیان آور محیط کار 
عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار 
عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار 
عوامل زیان آور روانی محیط کار 
عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار 

نوع فایل: دانلود PDF عوامل زیان آور محیط کار 
تعداد صفحات: 66 [attachment=2349]