کلمات کلیدی
نویسنده: aydinbal - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 43202
سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار


[attachment=487]

راهنمای ثبت بازرسی در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 80 [attachment=507]

[attachment=3271]

برنامه اندروید بازرسی جهت استفاده کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای در سامانه جامع بازرسی قابل دانلود می‌باشد
اپلیکیشن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1540
اشنایی و بازرسی چرثقیل ها
اشنایی و بازرسی چرثقیل ها

محتوای این اموزش شامل:

 انواع جرثقیل
واژه شناسی و اجزای جرثقیلها
دامنه و هدف بارزسی، استانداردها
شرایط بازرسی
مرکز ثقل و اهرم بندی
نواحی مختلف بابرداری
جدول بار و نحوه کار با ان
بار خالص و بار ناخالص/ تعیین ظرفیت بوم و بازوی کمکی
فواصل زمانی بازرسی
بازرسی موارد عمومی
بازرسی موارد ایمنی
بازرسی اجزای سازه ای
بازرسی اجراس مکانیزم بالابری
بازرسی اجزای مکانیکی و هیدورلیکی
ازمونهای عملکردی
طبقه بندی گروه و کلاس کاری
نکات مهم در باربرداری
ازمونه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 915
بازرسی موثر ايمنی در محيط کار
بازرسی موثر ايمنی در محيط کار

بازرسی موثر ايمنی و بهداشت حرفه ای، يکی از ابزار مهم پيشگيری از بروز حوادث بوده که در برنامه ايمنی و بهداشت حرفه ای جايگاه ويژه ای دارد. بکارگيری بازرسان آموزش ديده و توانمند در يک فرايند بازرسی برنامه ريزی شده آسيبها و حوادث شغلی را کاهش خواهد داد. همچنين يک برنامه موثر بازرسی، ارتباط و روحيه کارکنان را ارتقا خواهد دارد و در دراز مدت ، کاهش در هزينه های کارفرما را به دنبال خواهد داشت.

بسياری از اوقات، مهمترين عاملی که موجب شناسايی و ثبت شرايط ناايمن می شود هم
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1172
چک‌لیست بازرسی و تعمیرات و نگهداری جرثقیل طبق استاندارد CMAA
چک‌لیست بازرسی و تعمیرات و نگهداری جرثقیل طبق استاندارد CMAA

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 2 
[attachment=1976]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 825
دستورالعمل روشهای بازرسی و ممیزی HSE
دستورالعمل روشهای بازرسی و ممیزی HSE

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 28
[attachment=2012]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 703
دانلود برنامه اندروید بازرسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی
دانلود برنامه اندروید بازرسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی

نام برنامه: OHS Inspection.apk
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای [attachment=3276]