کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2666
ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ‌ها Energy Trace & Barrier Analysis
ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ‌ها (ETBA)
Energy Trace & Barrier Analysis
یک تکنیک نسبتاً جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک بنا نهاده شده است.

نوع فایل: دانلود پاورپوینت ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ‌ها PPT
تعداد اسلایدها: 24  [attachment=46]
تهیه کنندگان:معصومه اسدی، زهره نوروزی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4565
روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ(LOPA)
روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ LOPA
روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA) یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل خطر فرایند است. این روش به منظور ارزیابی خطر یک رویداد، شدت حادثه، علت رویداد و امکان وقوع آن به اطلاعات حاصله از روش HAZOP استناد می‌کند. این روش امکان تعیین ریسک حاصل از رخدادهای خطرناک گوناگون را با استفاده از شدت حادثه و احتمال وقوع آن حادثه را به کاربر می‌دهد. به کمک روش‌های تعیین ریسک متنوع کاربر می‌تواند میزان کلی کاهش ریسک مورد نیاز و کاهش ریسکی را که لایه‌های محافظ مختلف فراهم کرده‌اند ر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3056
Raad نرم افزار مستند سازی و تجزیه و تحلیل حوادث (Accident Analysis and Documentation
Raad نرم افزار مستند سازی و تجزیه و تحلیل حوادث Accident Analysis and Documentation
از آنجا که، آمار و اطلاعات پایه، از نیازهای اساسی در جهت مدیریتی اثربخش است. لذا ثبت حوادث و تجزیه و تحلیل حوادث برای دستیابی به اثربخشی و بهره‌وری در حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت از ارکان اجتناب پذیر و ضروری می‌باشد. تاکنون ثبت حوادث به صورت دستی و بروی برگه‌های کاغذ انجام می‌شد و احتمال مفقود شدن و تخریب و دستکاری اطلاعات در این روش بسیار زیاد است و نیز آمارگیری و تجزیه و تحلیل حوادث با این روش کار مشکل، وقت گیر
نویسنده: amini63 - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2052
ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها ETBA
ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها ETBA

Energy Trace & Barrier Analysis: یک تکنیک نسبتاً جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) بنا نهاده شده است. که یک رویداد را به صورت یک جریان انرژی ناخواسته تعریف می‌کند. یک حادثه زمانی به وجود می‌آید که یک جریان انرژی ناخواسته تولید شده و به دلیل عدم حفاظ کافی در مسیران به اهداف مختلفی برخورد نموده و باعث صدمه به افراد و یا ایجاد خسارت مالی می‌گردد. بنابراین جریان ناخواسته انرژی باعث ایجاد یک رویداد شده و اگر نتایج این رویداد ن
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2071
پیش بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل
پیش بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پست های 400کیلو واتی واثربخشی راهکارهای پیشنهادی

1-محمد جواد جعفری (نویسنده مسئول -دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران)
2-علیرضاحاجی حسینی (کارشناس ارشد بهداشت حرفه ایی)
3-غلامحسین حلوانی (عضوهیئات علمی دانشگاه یزد)
4-مهدی قاسمی (کارشناس ارشد بهداشت حرفه ایی)

[attachment=259]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2415
تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی
تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی

روشهای موجود برای اندازه گیری عملکرد سیستم ایمنی

امروزه معیارهای عملکرد یکی از مباحث مطرح در ایمنی و بهداشت می باشد .چگونه می توان پی برد که اقدامات انجام گرفته تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده است ؟
برای رسیدن به این هدف روشهای مختلفی وجود دارد در جدول شماره (1) عنوان 100 روش برای ترسیم و تحلیل فعالیتهای ایمنی و بهداشت ارائه شده است.
بطور کلی این روشها را می توان در دو دسته کلی زیر تقسیم بندی کرد :
روشهای ارگانیک (Organic Measure)
روش
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1951
تجزیه و تحلیل درخت رویداد ETA
تجزیه و تحلیل درخت رویداد ETA
تجزیه و تحلیل درخت رویداد ETA روشی جهت شناسایی و ارزیابی زنجیره یا توالی وقایع در یک سناریو حادثه بالقوه به دنبال بالقوه به دنبال وقوع رویداد آغازین. ETA از یک ساختار درختی منطقی که درخت واقعه ET نامیده می‌شود بهره می‌گیرد. هدف ETA تعیین چگونگی پیشرفت رویداد آغازین به حادثه جدی و یا تعیین چگونگی کنترل یک واقعه به‌ وسیله سیستم‌های ایمنی یا دستورالعمل‌های تدوین شده می‌باشد. نتیجه ETA دستیابی به پیامدهای ممکن مختلف ناشی از یک رویداد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1658
کتاب تحلیل درخت خطا
کتاب تحلیل درخت خطا
فصل اول: مقدمه
سخنی با خوانندگان
نگرش درخت خطا
ارزیابی کیفی و کمی درخت خطا
درخت موفقیت به عنوان متمم منطقی درخت خطا
نقش درخت خطا درخت خطا تصمیم گیری
نقش درخت خطا در ارزیابی احتمالی ریسک
معرفی نرم افزار
مراجع 
فصل دوم: روش‌های مدلسازی منطقی سیستم
نگرش موفقیت در برابر شکست
یک روش جزءگرا FTA 
روش‌های کل گرا
مقایسه FTA و روش‌های کل گرا
 مراجع 
کتاب تحلیل درخت خطا
فصل اول: مقدمه
سخنی با خوانندگان
نگرش درخت خطا
ارزیابی کیفی و کمی درخت خطا
د
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1040
تجزیه و تحلیل خطرات پکیج به روش FM&EA
تجزیه و تحلیل خطرات پکیج به روش FM&EA

 استاد راهنما: دکتر جهانگیری

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 4
[attachment=1685]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 994
تجزیه و تحلیل حادثه
تجزیه و تحلیل حادثه
  اهمیت تجزیه و تحلیل حوادث در چیست؟
  تعاریف پایه
  مراحل و گام‌های تجزیه و تحلیل حوادث
  تئوری‌های علل حوادث
  ابزارها و روش‌های تحلیل
  گزارش تجزیه و تحلیل حوادث
  جمع‌بندی

دکتر بهمن عبدالحمید زاده
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 48
[attachment=1786]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 796
بررسی حوادث و تجزیه و تحلیل
بررسی حوادث و تجزیه و تحلیل

دکتر مجید علیزاده عضو انجمن مهندسی ایمنی آمریکا کانادا انگلستان

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 152
[attachment=1787]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1556
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE
تجزیه و تحلیل رویدادها و گزارش نویسی HSE


    گونه شناسی حوادث
    علل بروز حوادث (علل مستقیم, پایه, علل ریشه ای ناشی از عدم کنترل)
    هزینه های حوادث
    روش های تجزیه و تحلیل حوادث (روشهای کمی و کیفی)
    شاخص های اماری رویدادها و حوادث فردی
    روش قدیمی و جدید
    ضریب امتیاز T ایمن
    محاسبه ضرایب FSI-STS
    شاخص های ANSI, DIFR, DISR, ADC
    روش اطلاع و ثبت حوادث ایمنی
    دستورالعمل فرم گزارش «شبه حوادث»
    روش اطلاع و ثبت حوادث زیست محیطی, مسمومیت های ناشی از مواد غذا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1071
تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم SHA,SSHA
تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم SHA,SSHA 
آنالیز خطرات سیستم System Hazard Analysis و زیر سیستم Subsystem Hazard Analysis
از تجزیه تحلیل خطرات سیستم و زیر سیستم برای ارزیابی خطرات موجود در سطح سیستم و زیر سیستم و تعیین اثرات آنها بر روی عملیات کل استفاده می‌شود.
تکنیک SSHA اطلاعات دقیقی را در رابطه با خطرات یک زیر سیستم یا زیر سیستم‌های متعدد ارائه می‌کند
تکنیک SHA در واقع سیستم را به طور کامل و همراه با کلیه زیر سیستم‌های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

نوع فایل: دانلود PDF تجزی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1437
تجزیه و تحلیل HFMEA در بخش های بیمارستانها و درمانگاه های سلامت HFMEA
تجزیه و تحلیل HFMEA در بخش های بیمارستانها و درمانگاه های سلامت HFMEA

مدیریت ریسک در حوزه سلامت(بیمارستانها، درمانگاه ها، کلینیک ها و مطب خصوصی)، تعریف: انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطر آسیب به بیماران، کارکنان و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان
مدیریت خطر : شناسایی، بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی خطرات و
انتخاب با صرفه ترین روش :تصحیح،کاهش یا حذف خطرات قابل شناسایی
7 مرحله در فرایند مدیریت ریسک
زمینه سازی
شناسایی ریسک
تحلیل ریسک
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 895
مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل ریسک
ریسک عبارتست از احتمالی که مخاطره باعث صدمه و خسارت شود ضربدر شدت آن صدمه یا خسارت. بنابراین ریسک احتمال بالفعل شدن یک خطر است. به ‌صورت ریاضی ریسک را از حاصلضرب احتمال یک واقعه نامطلوب خاص (مانند صدمه جسمانی، حریق و غیره) در پیامد آن واقعه.
Risk = P × C
P: احتمال یا تکرار: رخداد یک واقعه نامطلوب معمولاً با احتمال آن در یک دوره مشخص یا فرکانس آن (تعداد وقایع در زمان) اندازه‌گیری و بیان می‌شود
C: پیامد
آنالیز ریسک برآورد کمی ریسک است که
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 641
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مؤثر بر انگیزش شغلی کتابداران: تحلیل محتوای کیفی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مؤثر بر انگیزش شغلی کتابداران: تحلیل محتوای کیفی 

 ثریا ضیایی، محمدرضا امیری *، هادی شریف مقدم، بی بی مرجان فیاضی

نوع فایل: PDF
تعداد صفجات: 8
[attachment=2271]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 853
واکاوی تجزیه و تحلیل وظیفه Task analysis
واکاوی تجزیه و تحلیل وظیفه  Task analysis

واکاوی وظیفه شیوه‌ای است که به وسیله ارگونومیکست ها، طراحان، اپراتورها و ارزیاب‌ها به منظور توصیف و در برخی موارد ارزیابی سیستم انسان- ماشین به کار برده می‌شود. مطالعه آنچه که نیاز است یک اپراتور یا گروهی از اپراتورها انجام دهند (در قالب فعالیت‌های جسمانی و یا فرآیندها ی شناختی) تا اهداف سیستم حاصل شود

نوع فایل: دانلود PDF واکاوی تجزیه و تحلیل وظیفه
تعداد صفحات: 28
[attachment=2284]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3058
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
مفاهیم تصمیم گیری
تصمیم گیری چند شاخصه
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
 تاپسيس TOPSIS

نوع فایل: دانلود PDF تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
تعداد صفحات: 62
[attachment=2439]

کارگاه فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیرا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 738
راهنمای جستجو و توضیحات NMAM
روش های نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آلاینده های محیط کار سازمان NIOSH
NMAM: NIOSH Manual of Analytical Methods 4th Edition
NMAM مجموعه ای از روش های نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آلاینده ها در محیط کار، سطوح، و در خون و ادرار کارگرانی که مواجهه شغلی دارند. این روش ها توسط NIOSH یا شرکای آن توسعه یافته یا سازگار شده اند و بر اساس پروتکل های تجربی و معیارهای عملکردی مورد بررسی قرار گرفته اند. NMAM همچنین شامل مقررات تضمین کیفیت، نمونه برداری، ابزار قابل حمل و ... می باشد

[
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 492
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار به روش 5WH
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از به روش 5WH
روش کار: روش مورد نظر بر پایه تدوین گزارشی کامل از حادثه تکیه دارد که بر اساس آن گفته می‌شود گزارش حادثه بایستی به‌صورتی تهیه گردد که بتواند به کلیه سؤالات مطرح شده در باره حادثه که در 6 دسته کلی زیر جای می‌گیرند پاسخگو باشد. همان‌گونه که از نام روش نیز پیداست 5 دسته از این سؤالات با حرف انگلیسی W و یک دسته نیز با حرف  H شروع می‌شود. 6 دسته سؤالات یاد شده عبارتند از:
?What: در این دسته سوالاتی که با کلمه چه شروع می‌شوند قرار می‌گیرند. از این سؤالات
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 568
تجزیه و تحلیل حوادث به روش WBA
Why–because analysis (WBA) is a method for accident analysis. ... The WBG depicts causal relations between factors of an accident
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 711
آزمایش تعیین تراز فشار صوت و تجزیه و تحلیل صوت
هدف از انجام این آزمایش مشخص نمودن نواحی مختلف کارگاه بر اساس محدوده های تعیین شده تراز فشار صوت است. در این اندازه گیری محل های استقرار کارگران مدنظر نبوده ولی نتایج آن برای تعیین و مشخص نمودن توزیع تراز فشار صوت و محدوده های خطر کارگاه و همچنین تعیین منابع اصلی صوت برای کنترل صدا استفاده می شود.

آزمایش تعیین تراز فشار صوت و تجزیه و تحلیل صوت

نوع فایل: دانلود PDF آزمایش تعیین تراز فشار صوت و تجزیه و تحلیل صوت
تعداد صفحات: 10 [color=#303f50][a
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 579
تحلیل اثربخشی سیستم‌های ایمنی
موفقیت هر سازمان منوط به: تشخیص و بکارگیری مناسب داده های هر سازمان و  استفاده سازمان از مهارت ها توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان در راستای اهداف سازمان است.

تحلیل اثربخشی سیستم‌های ایمنی

نوع فایل: دانلود PDF تحلیل اثربخشی سیستم‌های ایمنی
تعداد صفات: 106 [attachment=3167]

[quote]
کتاب اصول و مبانی مدیریت دکتر جاسبی 
جزوه تعیین برنامه‌های HSE متناسب با مراحل عمر سازمانی، اسماعیلی 
کتاب دوره عمر سازمان ترجمه دکتر کاوه محمد 
جزوه مدیریت منابع انسانی دکتر ریاحی 
کتاب ایمنی ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 313
دانلود نرم‌افزار تجزیه و تحلیل لایه محافظ LOPA
دانلود نرم‌افزار تجزیه و تحلیل لایه محافظ LOPA
Layer of protection analysis (LOPA) is a recently developed, simplified method of risk assessment that provides the much-needed middle ground between a qualitative process hazard analysis and a traditional, expensive quantitative risk analysis

نوع فایل: XLSM  با اکسل باز می شود
نوع زبان: انگلیسی  [attachment=3295]

[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images...t/LOPA.png]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 389
راهنمای تحلیل خطرات شغلی (Job Hazard Analysis)
تجزیه و تحلیل خطرات شغلی یا تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JHA) یکی از روش های تجزیه و تحلیل خطر است که به منظور شناسایی خطرات بالقوه، ارزیابی سطح ریسک و تعیین اقدامات کنترلی مناسب جهت کنترل ریسک های غیرقابل قبول انجام می شود. علاوه بر واکاوی خطرات، از این روش می توان به منظور تدوین روش های کار ایمن (SOP) برای مشاغل مختلف، تعیین نیازهای آموزشی، شناسایی خطاها در فرآیند کاری و غیره استفاده نمود. انجام JHA برای تمامی فعالیت های انسانی اعم از شغلی و غیرشغلی نظیر فعالیت های صنعتی، ساختمانی، خدماتی و حتی ف