کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2455
بیوریتم وکاربردهای آن درمحیط های کار
بیوریتم و کاربردهای آن در محیط های کار
بیوریتم یکی از تازه ترین موضوعها در حیطه شناسایی ارگونومی ذهن است که با شناخت جنبه های فکری ، جسمی و روحی شخص می تواند در تقلیل حوادث ناشی از کار و اشتباهات بدون دلیل ظاهری بسیار موثر باشد. نمونه های عملی - که در این مقاله به آنها نیز اشاره شده است - نشان دهنده آن است که با شناختن رفتارهای فیزیولوژیک انسان، می توان آنها را به نحوی "برنامه ریزی " کرد که با حداقل هزینه، حداکثر سود به دست آید. این مقاله به طور بسیار فشرده به شناساندن [b]بیوریتم[