کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3243
دانلود سوالات دکترای بهداشت حرفه ای(PHT)
[attachment=140]دانلود سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 89-90
[attachment=141] پاسخ سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 89-90

[attachment=139]دانلود سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال تحصیلی88-89

[attachment=138]دانلود سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال تحصیلی87-88
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1995
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 92-91
دانلود سوالات دکترای بهداشت حرفه ای فروردین سال 1391 کد 2613

فروردین سال 1391 کد 2613
نوع فایل: دانلود PDF سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 92-91
تعداد صفحات: 8
[attachment=347]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2870
دانلود سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 92
آزمون ورودی دوره های دکترا (نیمه متمرکز) داخل در سال 1392

منبع:سنجش تکمیلی امیر کبیر

[attachment=348]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1094
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 94-93
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 94-93

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1723]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1462
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 95-94
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 95-94

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1800]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2668
منابع آزمون دکترای ارگونومی
منابع آزمون دکترای ارگونومی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 1
[attachment=1807]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2266
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95


مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای بهداشت حرفه ای سال 95

عوامل شیمیايی محیط كار(4)؛ عوامل فیزيکی محیط كار( 4)؛ايمنی درمحیط(2)؛ مهندسی فاكتورهای انسانی(2 )؛ سم شناسی شغلی(2.5)

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه در ازمون دکترای ارگونومی سال 95

روش های ارزيابی در ارگونومی( 4)؛ ارگونومی محیطی؛( 2)؛ آنتروپومتری و بیومکانیک( 2 )؛ ماكرو ارگونومی( 2)؛ ارگونومی شناختی وخطای انسانی( 2)؛ فیزيولوژی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1644
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 95

مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای بهداشت حرفه ای سال 95

كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)؛ ارگونومی؛ سم شناسی


مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ازمون دکترای ارگونومی سال 95

دكتری عمومی پزشکی و يا كارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی؛ ايمنی صنعتی؛ طراحی صنعتی؛ مديريت سلامت ايمنی و محیط زيست ( HSE )؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی (كلیه گرايشها)
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1223
نتایج اولیه آزمون دکترای بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سال ۹۵
نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی سال 95 اعلام شد 

مشاهده نتایج اولیه (نتایج از سازمان سنجش پزشکی برداشته شده است)
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2585
سوالات دکترای ارگونومی سال 96-95
سوالات دکترای ارگونومی سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1850]
[attachment=1851]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 2581
سوالات دکترای ارگونومی سال 95-94
سوالات دکترای ارگونومی سال 95-94

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1852]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2237
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 96-95
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 96-95

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=1880]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1033
کلید نهایی سوالات دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال ۹۶
کلید نهایی سوالات دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال ۹۶

کلید نهایی سوالات دکترای بهداشت حرفه ای
[attachment=2190]

کلید نهایی سوالات دکترای ارگونومی
[attachment=2191]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1150
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2194]

کلید سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 97-96
[attachment=2195]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1109
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 96
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 96

ظرفیت پدیرش دکترای بهداشت حرفه ای 
روزانه 16 نفر     تهران 3 نفر - تربیت مدرس 3 نفر - شهید بهشتی 2 نفر - شیراز 3 نفر- همدان 3 نفر
شهریه برداز 3 نفر   تربیت مدرس 1 نفر - شهید بهشتی 1 نفر - همدان یک نفر 

ظرفیت پذیرش دکترای ارگونومی 
 روزانه 8 نفر    تبریر 2 نفر - تهران 2 نفر - شیراز 2 نفر -همدان 2 نفر 

شهریه پرداز 0
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1478
مدارک تحصیل مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 96

مدارک تحصیلی مورد پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای 
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)؛ ارگونومی؛ سم شناسی
مواد امتحانی و ضرایب مربوطه دکترای بهداشت حرفه ای 
عوامل شیمیایی محیط کار 4؛  عوامل فیزیکی محیط کار4؛ ایمنی در محیط کار 2.5؛ مهندسی فاکتورهای انسانی 2؛ سم شناسی شغلی 2.5
مدارک تحصیلی مورد پذیرش دکترای ارگونومی
دکترای عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1028
اعلام نتایج نهایی آزمون دکترای بهداشت حرفه و ارگونومی سال96
اعلام نتایج نهایی آزمون دکترای بهداشت حرفه و ارگونومی سال96

نتایج آزمون دکتری وزارت بهداشت 96 اعلام شد

96/06/23 ساعت 21:00
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2495
مصاحبه با رتبه یک دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
مصاحبه با رتبه یک دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای سال 96
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
تاریخ مصاحبه: 96/06/25
[color=#333333][font
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1088
دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98-97
دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 98-97

دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای  80 سوال با ضریب 5
امار و روش تحقیق 20 سوال با ضریب 2
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1

دروس امتحانی و ضرایب ازمون دکترای ارگونومی 

ارگونومی 80 سوال با ضریب 5
امار و روش تحقیق 20 سوال ضریب 3
استعداد تحصیلی 30 سوال با ضریب 1
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1686
منابع ازمون دکترای بهداشت حرفه ای توصیه رتبه یک دکترای سال 96
منابع ازمون دکترای بهداشت حرفه ای توصیه رتبه یک دکترای سال 96

[attachment=2303]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 851
اعلام تکمیل ظرفیت دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 96
اعلام تکمیل ظرفیت دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 96


تکمیل ظرفیت دکترای تخصصی اعلام شد 

دکترای بهداشت حرفه ای 
همدان ۱ نفر روزانه 
دکترای ارگونومی 
همدان ۱ نفر روزانه 

تاريخ 26/7/96 لغايت 96/7/29

زمان شروع به تحصيل پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت توسط دانشگاه پذيرنده اعلام خواهد شد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1128
فرم مصاحبه ازمون دکترای phd رشته های علوم پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 97-96
فرم مصاحبه ازمون دکترای phd رشته های علوم پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 97-96

[attachment=2319]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 956
سوالات دکترای ارگونومی سال 97-96
سوالات دکترای ارگونومی سال 97-96

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2353]
[attachment=2354]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1213
مصاحبه با رتبه 2 دکترای ارگونومی سال 96
 
مصاحبه با رتبه 2 دکترای ارگونومی سال 96
مصاحبه کننده : انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[b][color=#3333
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3106
مصاحبه با رتبه 5 دکترای ارگونومی سال 96
مصاحبه با رتبه 5 دکترای ارگونومی سال 96
مصاحبه کننده : [color=#333333][size=small][font=Tahoma
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1166
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97
سوالات دکترای بهداشت حرفه ای سال 98-97

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 20
[attachment=2502]

[color=#333333][font=MITahoma, Tahoma][color=#303f50][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=2833&pid=8462#pid8462]کلید نهایی سوالات دکتری تخصصی PhD رشته بهداشت حرفه ای و ارگون
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 890
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 97

ظرفیت پدیرش دکترای بهداشت حرفه ای 
روزانه 13 نفر :  اصفهان 3 نفر - تربیت مدرس 2 نفر - تهران 2 نفر- شهید بهشتی 2 نفر - شیراز 2 نفر- همدان 2 نفر
شهریه برداز 2 نفر: شهید بهشتی 1 نفر - همدان 1 نفر 

ظرفیت پذیرش دکترای ارگونومی 
 روزانه 4 نفر:  شیراز 2 نفر -همدان 2 نفر 
[color=
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 987
معرفی دکترای ایمنی و ارگونومی شغلی در ویرجینیا تک
معرفی دکترای ایمنی و ارگونومی شغلی در ویرجینیا تک
 PhD in Occupational Ergonomics and Safety at Virginia Tech

 معرفی دانشگاه: دانشگاه ویرجینیا تک با قدمتی 146 ساله و بیش از 32000 دانشجو، از دانشگاه های پیشرو در علوم مهندسی آمریکا به حساب می آید. این دانشگاه که در رتبه 300-350 جهان قرار دارد، بودجه سالانه ای برابر با 1.5 میلیارد دلار (16 برابر کل بودجه وزارت علوم ایران) را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه، دارای جامعه ایرانی قابل توجهی است. به عنوان مثال، فقط در دانشکده صنایع و سیستم، 15-2