کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 919
بررسی ارتباط بین سلامت روانی و حداکثر ظرفیت هوازی در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز
بررسی ارتباط بین سلامت روانی و حداکثر ظرفیت هوازی در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز  
نویسندگان: هادی دانشمندی، علیرضا چوبینه *، عبدالرضا رجایی فرد    
استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، alrchoobin@sums.ac.ir    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: عمومی
چکیده مقاله:    
مقدمه: سلامت روانی عامل مهمی در افزایش بهره‌وری نیروی کار به حساب می‌آید و یکی از عوامل مؤثر بر حداکثر ظرفیت هوازی افراد می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سلامت رو
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 711
بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان

بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان   

     
نویسندگان: زهره کرمی، رستم گلمحمدی *، احمد حيدری پهلويان، رشيد حيدری مقدم ، جلال پورالعجل    
دانشيار گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، golmohamadi@umsha.ac.ir    

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

چکيده مقاله: 
   

مقدمه: استفاده از نوردرماني در درمان بيماری­های روانی از قبيل افسردگی فصلی و اختلالات ريتم سيرکادين بسيار رايج است. نوردرمانی با استفاده از
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1388
بررسی ارتباط عوامل استرس زای روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بين کارکنان بانک
بررسی ارتباط عوامل استرس‌زای روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک 
نویسندگان: فرین خانه شناس، تیمور الهیاری *، حمید رضا خلخالی    
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، allahyarit@yahoo.com  
  
نوع مطالعه: کاربردی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:    
مقدمه: کارکنان بانک به دلیل ماهیت انجام کارشان در معرض استرس شغلی بالایی قرار دارند. یکی از پیامدهای استرس تأثیر بر عملکرد شغلی است. از آنجا که مطالعات داخلی در این حوزه نسبتاً نادر است، این مطالعه با
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1121
بررسی ارتباط بین فاکتورهای روانی – اجتماعی و حوادث شغلی در کارگران طرح اقماری دکل‌های
بررسی ارتباط بین فاکتورهای روانی – اجتماعی و حوادث شغلی در کارگران طرح اقماری دکل‌های نفتی شرکت ملی حفاری ایران       
نویسندگان: مازیار ارسی، حیدر محمدی، مجید معتمدزاده *، مجتبی کمالی نیا، داود مردانی، میثاق محمدی بیرگانی، مهدی شکاری، مهدی اکبرزاده    
استاد گروه ارگونومی دانشکده بهداشت و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، motamedzade@yahoo.com    
نوع مطالعه: پژوهشی 
موضوع مقاله: تخصصی
چکیده مقاله:    
زمینه و هدف: فاکتورهای روانی ـ اجتماع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1970
معادله niosh برای حمل دستی بار
معادله niosh برای حمل دستی بار  niosh lifting equation 
در این روش برای بلند کردن بار، سه معیار در نظر گرفته شده است:
 معیار بیومکانیک
 بیشترین فشار در ناحیه مهره های L5-S1
 بیشترین نیروی فشارآورنده بین دیسکی 3400 نیوتن
 معیار فیزیولوژیک (بویژه در زمانی که حمل بار مکرر وجود داشته باشد):
بیشترین میزان کار هوازی (برای جلوگیری از خستگی عضلانی): 9/5 کیلوکالری در دقیقه
در یک بار بلند کردن بار: حداکثر 70٪ حداکثر ظ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1643
نحوه اندازه‌گیری عوامل روانی زیان آور محیط کار
نحوه اندازه‌گیری عوامل روانی زیان آور محیط کار
به عنوان بخشی از برنامه غربالگری/پایش محیط کار، کارشناسان بهداشت حرفه‌ای می‌توانند در ارزیابی مواجهه کارکنان با استرس زاهای کار مشارکت کرده و به شناسایی مشاغل، بخش‌ها یا تأسیسات در معرض ریسک بالای بیماری یا جراحت مرتبط با استرس زاهای شغلی کمک کنند. در حالت ایده آل این کار بهتر است با همکاری متخصصان بالینی، ارگونومیست ها، روان شناسان، اپیدمیولوژیست ها یا سایر متخصصان حوزه سلامت انجام شود. با این وجود، ابزارهای ارزیابی استرس زاهای کار (و نحوه امتیازد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 810
تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی
تبیین ارتباط استرس روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی در صنعت بانکداری بر پایه یک مدل تلفیقی

تیمور اللهیاری ، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
[attachment=2262]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 913
عوامل زیان آور محیط کار
عوامل زیان آور محیط کار 
عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار 
عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار 
عوامل زیان آور روانی محیط کار 
عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار 

نوع فایل: دانلود PDF عوامل زیان آور محیط کار 
تعداد صفحات: 66 [attachment=2349]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 753
مهندسی فاکتورهای انسانی
مهندسی فاکتورهای انسانی
در ارگونومی علوم حرکتی انسان و ماشین آلات (سایبرنتیک) و عوامل خارجی نظیر صدا، ارتعاش، گرما و سرما، ساعات کار و استراحت و عوامل سازمانی بررسی می‌شود. اولین هدف دانش ارگونومی طراحی راه حلهایی برای مشکلات موجود در محیط کار است.
انسان محوری در علم ارگونومی
محل کار بسته به وضعیت قرار گرفتن اپراتور و نحوه استقرار اپراتور و دسترسی به ماشین، صندلی، میز و... بر روی اپراتور تأثیر می‌گذارند. محیط از جنبه فیزیکی (مانند نور، صدا، گرما، فشار و...)، از جنبه شیمیایی (مانند آلود
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 840
آسیب های ناشی از حرکات تکراری
آسیب های ناشی از حرکات تکراری

 آسیب های ناشی از حرکات تکراری
 بررسی عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار
 بررسی عوامل خطر روانی اجتماعی محیط کار
 فیزیولوژی اعضای فعال بدن در هنگام کار با کامپیوتر
 خصوصیات لازم وسایل و محیط کار با کامپیوتر ( مانیتور، صفحه کلید، صندلی، میز، زیرپایی و..)
 ورزش های مناسب، پیشگیری از صدمات بدنی ( گردن،کمر،پا،دست)

نوع فایل: دانلود PDF آسیب های ناشی از حرکات تکراری
تعداد صفحات: 30 در هر صفحه یک اسلاید
[attachment=2799]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 780
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
محورهای فعالیتهای بهداشت حرفه ای
فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای در همه سازمان‌ها و مشاغل از اوج آسمان‌ها (مثل فضا نوردان) تا عمق اقیانوس‌ها (مثل غواص‌ها) شامل دو بخش ایمنی و بهداشت محیط کار است که در بخش ایمنی، شناسایی خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آنها مورد بحث قرار می‌گیرد و شامل موضوعات متعددی از قبیل ایمنی کار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ایمنی ساختمان و ساختمان سازی، ایمنی ماشین آلات و ابزار، ایمنی برق، ایمنی حریق، ایمنی معدن و غیره می‌باشد. در بخش بهداشت کار نیز با هدف پیشگیری از بیماری
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 902
بهداشت حرفه ای در مراقبین سلامت
بهداشت حرفه‌ای در مراقبین سلامت 
بهداشت حرفه‌ای، علمی متشکل از علوم متنوع شامل مهندسی، اپیدمیولوژی (مطالعه توزیع بیماری در جمعیت)، فیزیک، آمار، زیست شناسی، میکروب شناسی، شیمی، آناتومی، فیزیولوژی و سم شناسی است. دانشی که علومی نظیر بهداشت عمومی و محیط، کامپیوتر و روانشناسی صنعتی را به کار می‌گیرد. 
اهداف بهداشت حرفه‌ای(کمیته مشترک WHO,ILO در ژنو 1953)
ارتقاء و تأمین عالی‌ترین درجه ممکن وضع جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، جلوگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، انتخاب کارگر و