کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2302
ارزیابی ریسک به روش MERKHOFER
ارزیابی ریسک به روش Merkhofe
ریسک خصوصیتی از یک شرایط یا اقدام است که در آن حداقل احتمال وقوع یک پیامد ناخواسته وجود دارد.
ریسک یک مفهوم حداقل دو بعدی است شامل:
1- احتمال وقوع یک پیامد زیان آور
 2- شدت و بزرگی آن پیامد       
اگر یکی از دو بعد فوق وجود نداشته باشد ما ریسکی نداریم
نوع فایل: دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک به روش Merkhofe
تعداد اسلایدها: 18 [attachment=45]

تهیه تنظیم : مهندسی علی اصفی کارشناس بهداشت حرفه ای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4579
روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ(LOPA)
روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ LOPA
روش تجزیه و تحلیل لایه محافظ (LOPA) یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل خطر فرایند است. این روش به منظور ارزیابی خطر یک رویداد، شدت حادثه، علت رویداد و امکان وقوع آن به اطلاعات حاصله از روش HAZOP استناد می‌کند. این روش امکان تعیین ریسک حاصل از رخدادهای خطرناک گوناگون را با استفاده از شدت حادثه و احتمال وقوع آن حادثه را به کاربر می‌دهد. به کمک روش‌های تعیین ریسک متنوع کاربر می‌تواند میزان کلی کاهش ریسک مورد نیاز و کاهش ریسکی را که لایه‌های محافظ مختلف فراهم کرده‌اند ر
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3093
روش ارزیابی ریسک درخت خطا FTA
روش ارزیابی ریسک درخت خطا FTA

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات: 16
[attachment=51]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3203
ارزیابی پوسچر (وضعیت بدن) به روش های OWAS و RULA
ارزیابی پوسچر (وضعیت بدن) به روش‌های OWAS و RULA
به‌طور کلی برای ارزیابی پوسچرها از روش‌های کدگذاری استفاده می‌کنند که OWAS و RULA پرکاربردترین آنها هستند کد گذاری تکنیک OWAS برای اعضای بالا تنه ( Upper Limb) بسیار کلی می‌باشد و این در حـالی اسـت کـه عمده اختلالات اسکلتی - ماهیچه‌ای مرتبط با کار از جمله صدمات ناشی از تروماهای تجمعـی (CTDs) و آسیب‌های ناشی از حرکات تکراری ( RMIs) عموماً در اعضای بالا تنه مخصوصاً در مـچ (Wrist) شـانه (Shoulder) و کمر (Low Back) رخ می‌دهد.

نوع فایل: Word
تعداد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 8938
ارزیابی پوسچر به روش REBA
ارزیابی پوسچر به روش REBA
روند ارزیابی در روش REBA
 در روش REBA، دسته‌بندی اندام‌ها و نمره گذاری پوسچرها بر اساس روش‌های موجود و به ویژه RULA انجام شده است.
 در REBA، اندام‌های گروه A شامل تنه، گردن و پاها می‌باشند که در مجموع 60 پوسچر ترکیبی را ایجاد می‌کنند. 
 در REBA اندام‌های گروه B شامل بازوها، ساعدها و مچ دست‌ها می‌باشند که در مجموع 36 پوسچر ترکیبی را ایجاد می‌کنند. 
                                                     
ارائه‌کننده: محمد تقی وحیدی - کارشناس بهداشت حرفه‌ای
نوع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2638
معرفی روش HEIST در شناسايی خطای انسانی
معرفی روش HEIST در شناسايی خطاي انسانی

ابزار شناسايی خطای انسانی در سيستمها  - HEIST: Human Err or Identification in Systems Tool 

تهیه کننده: عليرضا حاجی حسينی

نوع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع

[attachment=90]

نمونه مقاله فارسی کار شده با روش HEIST
[attachment=1010]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2388
نرم‌افزار اندازه‌گیری زوایای پوسچر در ارگونومی
نرم‌افزار اندازه‌گیری زوایای پوسچر در ارگونومی[attachment=3250]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 7997
روش تحقیق ویژه بهداشت حرفه ای
روش تحقیق ویژه بهداشت حرفه ای
تعریف تحقیق: جمع آوری، بررسی و تفسیر نظام یافته داده ها برای حل یک مشکل یا پاسخ به یک سؤال 

ارائه کننده :اکرم جعفری رودبندی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
نوع فایل: دانلود پاورپوینت روش تحقیق ویژه بهداشت حرفه ای PPT
تعداد اسلایدها: 50
[attachment=314]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1970
روش های ارزیابی عملکرد ایمنی جاده ای
روش های ارزیابی عملکرد ایمنی جاده ای

[attachment=367]
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 8635
دانلود کتاب روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌های هوا دکتر بهرامی
دانلود کتاب روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌های هوا دکتر بهرامی
یکی از رفرنس‌های معتبر در مبحث نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده هوا سه جلد کتاب استاد گرامی آقای دکتر بهرامی می‌باشد در این بخش شما می‌توانید یکی بهترین رفرنس‌های بحث نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌های هوا را در اختیار داشته باشید

نوع فایل: دانلود PDF دانلود کتاب روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌های هوا دکتر بهرامی
نوع زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: 703
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران [attachment=544]

[attachment=545]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3067
آلودگی هوا و کنترل آن (روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری از هوا)
آلودگی هوا و کنترل آن (روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری از هوا) Air Sampling Instrument and Methods
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1624
آشنایی با روش های شناسایی خطر
امروز بیش از صد روش برای شناسایی خطرات در صنایع مختلف بکار گرفته می شود در این مجموعه با مزایا و معایب چند روش ارزیابی خطر و حوضه کاربرد آنها آشنا خواهید شد .
[attachment=392]
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2515
آشنایی با روش شناسی خطر HAZID
یک روش جدید برای شناسایی خطرات HAZID می باشد این فایل برای آشنایی با مرحل و نحوه انجام این روش است .
[attachment=394]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3019
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش «ویلیام
ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش «ویلیام فاین» 
شهلا کعب زاده 2، مهدی ایرانخواهی 3 * سیدعلی جوزی1

۱)گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
۲) گروه زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز
۳) گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
مقدمه: فرآیند تولید در کارخانه لوله سازی اهواز همانند سایر محیط‌های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1743
روش‌های مستقیم تماس پوستی کارگر
روش‌های مستقیم تماس پوستی کارگر
با استفاده از تعدادی از روش‌ها٬ مستقیماً تماس پوستی کارگر بررسی می‌گردد. این تکنیک‌ها شامل موارد زیر است:
-دزیمتری پوستی از جنس گاز یا پارچه جاذب سطحی
-تکنیک شستشوی پوست (مناسب‌ترین روش برای مواد شیمیایی با درجات کم جذب پوستی)
-تکنیک‌های بررسی بیولوژیکی ادرار برای مواد شیمیایی که به آسانی جذب می‌شوند.
-روش فلورسانس مواد شیمیایی انتخاب شده.

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 5 [attachment=451]

منبع: کتاب روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌ها در هوا/ ج
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1808
اریابی ریسک به روش Nigel Bauer
اریابی ریسک به روش Nigel Bauer
در رویکرد عمومی ریسک اینگونه تعریف می شود
احتمال رخداد خطر * و خامت خطر = ریسک
یک مقیاس مشخص برای کمی کردن نرخ رسک وجود ندارد با این حال می توان از قاعده زیر استفاده کرد .
الف – ریسک تحت کنترل
ب- ریسک کنترل نشده

نوع فایل :word
تعداد صفحات:2
منبع :
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2173
ارزیابی وضعیت بدنی کارگران کارخانه فروآلیاژ کرمان با سه روش OWAS، RULA و QEC
ارزیابی وضعیت بدنی کارگران کارخانه فروآلیاژ کرمان با سه روش OWAS، RULA و QEC
ابوالفضل برخورداری، رضا جعفری ندوشن، جواد وطنی شعاع، غلامحسین حلوانی مجاهده سلمانی ندوشن
چکیده
مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار (WMSDs) یک مشکل سلامتی رایج و یکی از دلایل اصلی از کارافتادگی می‌باشند. به منظور کنترل ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی، فهم چگونگی ایجاد و آشکار شدن این اختلالات در جامعه بسیار مهم است. این مطالعه جهت ارزیابی وضعیت‌های بدنی کارگران، به منظور برآورد میزان مواجهه با
نویسنده: فرشته - پاسخ‌ها: 10 - بازدید‌ها: 7606
20 درس 504 به روش کدینگ
20 درس 504 به روش کدینگ 

نوع فایل: Word
تعداد صفحات:22
[attachment=682]
نویسنده: ranjbar - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2651
استفاده از منطق فازی در روش ارزیابی ریسک FMEA
با سلام و خسته نباشید. دوستان به نظر شما ایا در روش FMEAتئوری منطق فازی قابل اجراست یا بیشتر به همان rpn و نتایج ان بسنده می شود؟
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1685
ارزیابی پوسچر به روش PLIBEL
ارزیابی پوسچر به روش PLIBEL
Plan for Identifiering av Belastningsfakrorer
PLIBEL به‌عنوان یک روش شناسایی عوامل فشار بر سیستم اسکلتی-عضلانی که ممکن است اثرات آسیب زا باشد در سال 1995 توسط کملرت در سوئد ارائه گردید و به زبان‌های مختلف ترجمه شد. همچنین PLIBEL به عنوان یک چک‌لیست غربالگری ساده برای برجسته کردن خطرات اسکلتی-عضلانی محیط کار بکار برده می‌شود. PLIBEL در پاسخ به نیاز به یک روش استاندارد و علمی جهت شناسایی خطرات ارگونومی و ارزیابی اولیه از عوامل خطر محیط کار ط
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1983
روش های کاهش آلودگی صوتی در صنایع نساجی
روش‌های کاهش آلودگی صوتی در صنایع نساجی
یکی از پیامدهای برجسته انقلاب صنعتی در جهان، افزایش سطح صدای محیط کار است که متعاقب مکانیزه شدن فزاینده فعالیت های تولید، عرضه و ارتباطات پدید آمده است كه بسته به مدت زمان در معرض قرار گرفتن، منجر به ایجاد عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت در كاركنان می شود. صنعت نساجی با بهره گیری از ماشین های مختلف، از جمله صنایع تولید کننده صدا محسوب می شود. مطالعات زیادی بر روی آلودگی صوتی در صنعت نساجی در ایران و بخصوص در جهان صورت گرفته است. اما در خصوص کاهش صدا در این ص
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2305
استفاده از روش FMEA در ارزیابی ریسك خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در یك شركت تولید لوا
استفاده از روش FMEA در ارزیابی ریسك خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در یك شركت تولید لوازم خانگی

اگرچه از دیرباز، علل حوادث و عوارض ناشی از كار، اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن و غیر بهداشتی عنوان شده است، اما چند دهه پیروی صرف از این دیدگاه در تلاش برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی محل‌های كار و افزایش اعتماد‌پذیری، ثابت نمود كه این دو عامل علل ثانویه حوادث می‌باشند و علل ریشه‌ای را می‌توان در‌، نقص سیستم مدیریت جامع سازمان‌ها و به عبارتی نبود یك سیستم مدیریتی برای ایمنی و بهداشت در سازمان ج
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1541
روش تجزيه و تحليل فاكتورهای انسانى و طبقه بندى سيستم (HFACS)
روش تجزيه و تحليل فاكتورهای انسانى و طبقه بندى سيستم (HFACS)

human factors analysis and classification system


نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:2
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=891]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1881
ارزیابی پوسچر به روش MFA
ارزیابی پوسچر به روش MFA
Muscle Fatigue Assessment

روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ"MFA"اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﮏ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Rodgers and Williams در  ﺳﺎل 1987 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﯾﻦ روش، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ فیزیولوژی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از  ﻣﯿﺰان نیروی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻠﻪ در ﯾﮏ  ﺳﯿﮑﻞ کاری، زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻀﻠﻪ را ﺑﯿﻦ دو اﻋﻤﺎل نیروی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ کاری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2297
ارزیابی پوسچر به روش SI-JSI
Job-Strain index ارزیابی پوسچر به روش SI-JSI
مقیاس سنجش  شاخص  JSI
شدت فعالیت
مدت فعالیت
تعداد فعالیت در دقیقه
پوسچر (وضعیت) دست و مچ
سرعت انجام کار
طول مدت کار در هر روز

نوع فایل: دانلود PDF شاخص استرین شغلی Job Strain Index
تعداد صفحات: 4 [attachment=2881]

دانلود نرم افزار ارزﯾﺎﺑﯽ شاخص استرین Strain Index 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2731
ارزیابی پوسچر به روش OCRA
ارزیابی پوسچر به روش OCRA
شاخص مواجهه OCRA عبارت است از نسبت تعداد کل فعالیتهای تکنیکی که عملاً در طی شیفت کاری انجام می شوند به تعداد کل فعالیت های تکنیکی توصیه شده در طی شیفت کاری. E.occhipinti ابداع کننده روش ارزیابی فعالیت های تکراری شغلی Occupational Repetitive Actions در سال 1998 می باشد که پس از او D.Colombini تکمیل کننده این روش بود. از لحاظ  ادراکی این شاخص بر مبنای روش توصیه شده بوسیله NIOSH برای محاسبه شاخص بلند کردن بار و فعالیت های حمل دستی قرار دارد. از لحاظ تجربی، شاخص موا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1417
ارزیابی پوسچر به روش ACGIH-HAL
ارزیابی پوسچر به روش ACGIH-HAL
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1535
ارزیابی پوسچر به روش CTD Risk Index
ارزیابی پوسچر به روش CTD Risk Index
Cumulative Trauma Disorders Risk Index