کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 372
تعیین افت شنوایی ناشی از سرو صدای محیط کار
تعیین افت شنوایی ناشی از سرو صدای محیط کار
روش های زیر از انواع تعیین افت شنوایی هستند 
AAO 1979
AAOO 1959
NIOSH-FECA 1972
NIOSH-1997
British Society of
(AudiologyWisconsin (CHABA
Oregon
Ireland