کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2740
صدا، شنوایی سنجی و روشهای سنجش آن
صدا، شنوایی سنجی و روشهای سنجش آن
صوت: در اثر ارتعاش یک جسم یا مجموعه‌ای از اجسام کشسان تولید می‌شود. انتشار آن حرکت ارتعاشی منبع مولد است.
سروصدا: صوتی است ناخواسته، ناخوشایند و نامطلوب که در صنعت، فراورده تبدیل انرژی است. قسمتی از انرژی تلف شده در اثر ارتعاش و اصطکاک سطوح مختلف دستگاه و ایجاد اغتشاش در هوا، به صدا تبدیل می‌گردد.
مشخصه‌های صوت، طول موج، زمان تناوب و فرکانس می‌باشد.
طول موج مسافتی است که موج در یک پریود می‌پیماید (λ و بر حسب متر بیان می‌گردد)
زمان تناوب زمان یک نوسان
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2086
تجهیزات حفاظت شنوایی
تجهیزات حفاظت شنوایی
یکی از آلاینده‌های موجود در محیط‌های کاری به خصوص صنعتی، آلودگی صوتی یا همان NOISE می‌باشد.
گوش انسان به عنوان عنصر درک یکی از حواس 5 گانه انسان، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. از این رو حفظ و حفاظت از آن می‌بایست به طور کامل انجام شود.
در فایل پیوستی که از جناب آقای دکتر کیوان کرمی فر (متخصص طب کار) می‌باشد به بررسی موارد زیر پرداخته شده است:
- اهمیت استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
- آشنایی با انواع وسایل حفاظت شنوایی (مزایا و معایب)
- انتخاب وسیله
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2644
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی
بررسی میزان مواجهه صوتی و افت دائم شنوایی کارگران کارخانه ریسندگی شادریس یزد با روش (TBM(Task Base Method
دکتر محمدرضا قطبی 1، دکتر محمدرضا منظم 2، دکتر نرگس خانجانی 3، مهندس غلامحسین حلوانی 4، دکتر مجاهده سلمانی ندوشن 5، رضا جعفری ندوشن 6
زمینه و هدف: یکی از عوامل زیان آور مؤثر بر سلامت کارگران در چند سال اخیر، صدای محیط‌های کاری بوده است که از خطرات مهم شغلی محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه صوتی مشاغل مختلف و همچنین افت دائم شنوایی ناشی از صدا، با توجه به سن و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1978
افت شنوایی سنی
افت شنوایی سنی Age-related hearing loss

سلول های کوچک مویی که در گوش داخلی قرار دارند، موجب شنوایی انسان می شوند. این سلول ها، صداهایی را که توسط گوش خارجی به گوش میانی و داخلی فرستاده می شوند را گرفته و به سیگنال های عصبی قابل درک برای مغز تبدیل می کنند. افت شنوایی زمانی اتفاق می افتد که این سلول های مویی، به هر دلیلی آسیب می بینند و یا از بین می روند. این سلول ها، پس از از بین رفتن، قابل احیا نیستند. به همین دلیل کاهش شنوایی در افرادی که بر اثر آسیب به سلول های مویی در گوش داخلی دچار افت شن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2497
تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha
تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha

 OSHA STANDARD TRESHOLD SHIFT-STS

این شاخص جهت مقایسه ادیومتری سالیانه با ادیومتری پایه یا اولیه استفاده میشود بنا بر این جهت استفاده از این شاخص باید حداقل دو نتیجه ادیومتری داشته باشیم.
نحوه محاسبه بدین صورت است که میانگین اعداد وارد شده متناظر با فرکانسهای ۲۰۰۰ و۳۰۰۰و۴۰۰۰ در ادیوگرام سالیانه نسبت به همین میانگین در ادیوگرام اولیه مقایسه میشود و در صورت وجود اختلاف بیش از ۱۰ عدد شاخص مثبت اعلام میشود و فرد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2087
کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن
کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن
صدای بلند شایع‌ترین علت کاهش شنوایی است. کاهش شنوایی حسی عصبی در جوامع امروزی به همراه توسعه تکنولوژی و گسترش صنایع مختلف و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی شیوع زیادی یافته است.
تأثیرات سوء صدای بلند در قالب تخریب سیستم شنوایی و کاهش  شنوایی حسی و عصبی و تأثیر مستقیم بر برقراری ارتباط گفتاری در کنار تأثیرات سوء بر سایر اندام‌ها از جمله سیستم اعصاب، قلب و عروق، غدد درون ریز و خون کاملاً مشخص شده است.

نوع فایل: دانلود پاورپوینت کارگاه صدا و اثرات آن بر بدن PP
نویسنده: aliaslani - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1434
کاهش شنوایی ناشی از صدا
کاهش شنوایی ناشی از صدا
محتوای این آموزش شامل:
  اهداف آموزشی
  سیستم شنوایی
  انواع کاهش شنوایی
  صوت و صدا
  مشخصات اصلی صوت
  تأثیر صوت بر سلامت انسان
  کاهش شنوایی ناشی از صدا
  اثر صدا بر سیستم شنوایی
  تشخیص کاهش شنوایی ناشی از صدا 
  علایم بالینی 
  یافته‌های ادیومتری در کاهش شنوایی ناشی از صدا 
  ادیومتری غربالگری
  برنامه حفاظت از شنوایی
  
نوع فایل: دانلود PDF کاهش شنوایی ناشی از صدا
تعداد صفحات: 32 [attachment=1647]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 861
تچهیزات حفاظت شنوایی
تچهیزات حفاظت شنوایی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 58
[attachment=1886]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1533
وسایل حفاظت فردی شنوایی
وسایل حفاظت فردی شنوایی
    اهمیت استفاده از وسایل حفاظت شنوایی 
    آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت شنوایی: مزایا و معایب
    انتخاب وسیله حفاظت شنوایی مناسب در محیط کار
    جاگذاری مناسب وسایل حفاظت شنوایی
    بررسی مناسب بودن جاگذاری
    نگهداری و مراقبت از وسایل حفاظت شنوایی
    ارزیابی  کارایی و تاثیر وسایل حفاظت شنوایی
    آموزش شاغلین در استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
    معاینات پزشکی قبل از استفاده از وسایل حفاظت شنوایی

دکتر کیوان کرمی فر، استادیار گروه طب کار دانشگاه عل
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2181
نرم افزار تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha
نرم افزار تفسیر نتایج ادیومتری غربالگری و محاسبه میزان آسیب شنوایی بر اساس شاخص osha

OSHA STANDARD TRESHOLD SHIFT-STS

[attachment=1982]
[attachment=1983]

[attachment=1981]

محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای ایران

دانلود نرم افزار تفسیر ادیومتری   نرم افزار تفسیر ادیومتری   [url=https://www.occupa
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1122
نرم افزار تعیین کارایی و انتخاب وسایل حفاظت شنوایی با توجه به میزان استانه شنوایی پرسنل
نرم افزار تعیین کارایی و انتخاب وسایل حفاظت شنوایی با توجه به میزان استانه شنوایی پرسنل

[attachment=2046]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 806
نرم افزار محاسبه میزان کاهندگی صدا در حفاظت های شنوایی
نرم افزار محاسبه میزان کاهندگی صدا در حفاظت های شنوایی

روش محاسبه اکتاوباند 
روش محاسبه niosh , osha
 روش محاسبه HML
[attachment=2337]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 879
پمفلت حفاظت شنوایی محیط کار
پمفلت حفاظت شنوایی محیط کار

کیفیت: 300ِdpi
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 2
[attachment=2478]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 382
مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
شیوا سوری، رستم گلمحمدی*

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 6
[attachment=2664]
A Review of the Auditory and Non-auditory Effects of Exposure to Noise on Women's Health
* shiva Soury1, Rostam Golmohammadi2
[align=left]1PhD Student, Department of Occupational Health, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences Hamadan, Iran[
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 661
کم شنوایی ناشی از نویز noise induced hearing loss
کم شنوایی ناشی از نویز noise induced hearing loss 
بخش اول
مواجهه با شدت بالای نویز ممکن است باعث  کم شنوایی موقتی یا دایمی شود. کم شنوایی ممکن است در اثر مواجهه طولانی مدت با نویزهای محیطی (NIHL) و یا مواجهه ناگهانی با یک نویز قوی (acoustic trauma) ایجاد شود.
ضربه صوتی (acoustic trauma) ممکن است در هر سنی رخ دهد اما NIHL عمدتاً در بزرگ‌سالان دیده می‌شود. شیوع NIHL در مردان بیشتر از زنان است و میزان کم شنوایی ناشی از آن هم در مردان بیشتر است. این تفاوت ممکن است ناشی از حساسیت متفاوت دو
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 748
صوت و صدا Sound and Noise
صوت و صدا Sound and Noise
امواج مکانیکی
امواج الكترو مغناطيسی
تولید صوت
 فشار، شدت، و توان صوت
تراز فشار، تراز شدت و تراز توان صوت
توان مبنا یا آستانه درک
 تراز معادل مواجهه صوت Equivalent Sound Level  ،Leq
ﺗﺮاز نشری صدا Emission Lenel ،EA 
ﺗﺮاز آماری صدا
ﺗﺮاز آلودگی صوتی در محیط  Noise Pollution Level ،NPL 
از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ مکالمه Speech Interference Level ،SIL 
 ﺗﺮاز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﻮت Sound Exposure Level ،SEL
انواع  ﺗﺮازﺳﻨﺞ های ﺻﻮت
اﺛﺮ ﺻﺪا ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
حدود ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺪا
اﻧﺪازه گیری و ارز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 606
تعیین میزان کارایی حفاظ های شنوایی طبق استاندارد ISO 4869
تعیین میزان کارایی حفاظ‌های شنوایی طبق استاندارد ISO 4869

یکی از روش‌های پرکاربرد که اکثر شرکت‌های تولیدکننده وسایل حفاظت شنوایی میزان کاهندگی آنها را محاسبه می
کنند بر اساس استاندارد 9684 ISO می‌باشد. این استاندارد خود شامل چندین بخش می‌باشد که بخش‌های زیر جهت
تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی‌ها کاربرد زیادی دارد:
9684-1 ISO: روش ذهنی اندازه‌گیری قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی
9684-2 ISO: برآورد سطوح فشار صوت در شبکه وزنی A هنگام استفاده از محافظ شنوایی
9684-3 ISO: اندازه‌گیری میزان ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 601
برنامه اندروید محاسبه میزان کارایی وسایل حفاظت شنوایی به روش HML
برنامه اندروید محاسبه میزان کارایی وسایل حفاظت شنوایی به روش HML
نام برنامه: PNR.apk
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجمن بهداشت حرفه ای [attachment=3239]

[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images...t/8837.png]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 855
کنترل صدا در محیط کار
کنترل صدا در محیط کار
موج صوتی شکلی از امواج مکانیکی طولی است که عموما در هوا منتشر شده و در برخورد با گوش انسان احساس شنیدن را ایجاد می کند.
و صوت شکلی از انرژی است که توسط مکانیسم شنوایی قابل تشخیص است و دارای طول موج، زمان تناوب و فرکانس می باشد
انواع صوت از نظر طول موج
صوت ساده: دارای یک طول موج می باشد و  در طبیعت وجود نداشته و در آزمایشگاه قابل تولید است.
صوت مختلط دوره ای: در این امواج یک فرکانس اصلی و چند فرکانس فرعی وجود دارد که با هم رابطه منظم دارندو ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1068
3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی
3 مارس 2019 روز جهانی شنوایی
World Hearing Day (WHD) 3 March

اهداف: فراهم نمودن چارچوبی مشخص برای افراد و یا سازمان‌های ذینفع در جهت ارتقاء برنامه‌های مراقبتی در سلامت گوش و شنوایی
در سطح منطقه‌ای و در کشورهای در حال توسعه.
چارچوب فعالیت: مرحله برنامه ریزی باید با برگزاری جلسه بارش افکار و با کلمات کلیدی زیر به عنوان نقطه شروع آغاز شود.
برای نمونه،
"چه مخاطبانی هدف برنامه مناسبتی WHD شما هستند؟"
" چرا اینگون
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 416
حفاظ های شنوایی و تداخل آنها با مکالمه
همان‌طور که مستحضرید در مبحث کنترل صدا، آخرین راه استفاده از وسایل حفاظت فردی Ear Muff ,Ear Plug ,Ear mould می‌باشد و در اغلب پروژه‌ها و شرکت‌ها نیز همین آخرین راه به عنوان اولین راهکار کنترلی از سوی کارشناسان به کارفرما ارائه می‌گردد و در ادامه، کارگر نیز به دلایل متعدد ازجمله تداخل در مکالمه، از به‌کارگیری آن امتناع می‌ورزد 
حال سؤال اینجاست آیا ایرپلاگ و ایرماف و ایرملد واقعاً در مکالمات روزمره کارگران اختلال ایجاد می‌نمایند یا خیر (با ذکر دلیل)؟(مهندس هادی بیات)

حفاظ های شنوایی و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 488
تعیین کاهندگی واقعی حفاظت شنوایی NRR
توضیح اینکه اگر بر روی کاتالوگ ایرپلاگ شما نوشته 30=NRR دسی‌بل، مقدار 30 دسی‌بل فقط به معنای کاهندگی اسمی ایرپلاگ بوده و بایستی کاهندگی واقعی آن با تست فنی توسط یونیت‌های مخصوص تعیین گردیده و یا توسط فرمول به طور تقریبی محاسبه گردد که فرمول آن (ارائه شده توسط NIOSH) به شکل ذیل می‌باشد:
NRR-7)×50%)
بعد از جایگذاری متوجه می‌شویم که NRR از 30 به 11.5 کاهش می‌یابد که مقدار ۱۱/۵ در واقع NRR عملیاتی یا واقعی می‌باشد. و نکته آخری که در عکس نوشته موجود است این است که در استفاده همز
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 413
منظور از SLC80 که بر روی حفاظ شنوایی (ایرماف) درج گردیده چیست؟
منظور از SLC80 که بر روی حفاظ شنوایی (ایرماف) درج گردیده چیست؟

اختصار SLC80 مشابه NRR بوده با این تفاوت که NRR در ایالات‌متحده استفاده می‌شود و در استرالیا قابل قبول نمی‌باشد  زیرا روش تست نرخ کاهندگی حفاظ‌های شنوایی در استرالیا استاندارد  AS 1270 بوده که با روش تست NRR متفاوت می‌باشد.
SLC80: Sound Level Conversion valid for 80% of the wearers
اختصار SLC80 درج شده بر روی حفاظ شنوایی بیانگر تفاوت بین تراز فشار صوت سنجش شدهِ کارگاه در شبکه‌ی  توزینِ C نسبت به تراز ف
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 259
علل غیر شغلی کاهش شنوایی
علل غیر شغلی کاهش شنوایی:
بسیاری از کسانی که در اودیوگرام سالانه آنها افت شنوایی دیده می‌شود دچار افت شنوایی‌های ناشی از عواملی غیر از سر و صدا می‌باشند و این تا حدود زیادی در شکل نمودار کاهش شنوایی قابل تشخیص است.
از علل غیر شغلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- افت شنوایی ناشی از سن
- افت شنوایی ارثی مانند سندرم اوشر یا سندرم برونشیو اتو رنال و...
- افت شنوایی ناشی از بیماری‌های متابولیک مانند دیابت و اختلال عملکرد کلیه و تیروئید
- افت شنوایی ناگهانی و ایدیوپاتیک که اغلب یک‌طرفه
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 372
تعیین افت شنوایی ناشی از سرو صدای محیط کار
تعیین افت شنوایی ناشی از سرو صدای محیط کار
روش های زیر از انواع تعیین افت شنوایی هستند 
AAO 1979
AAOO 1959
NIOSH-FECA 1972
NIOSH-1997
British Society of
(AudiologyWisconsin (CHABA
Oregon
Ireland