کلمات کلیدی
نویسنده: نفیسه میرنظامی - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 7094
خلاصه کتاب تهویه صنعتی دکتر جعفری
خلاصه کتاب تهویه صنعتی دکتر جعفری
مفاهیم و تعاریف در تهویه Expressions and definitions in Ventilation
انواع سیستم های تهویه: سیستم مولد Supply System، سیستم مکنده یا تخلیه کننده Exhaust System
سیستم های مکنده: تهویه مکنده عمومی General Exhaust Systems، تهویه مکنده موضعی Local Exhaust System
جمع آوری کننده های آلاینده های گازی
جاذب ها Absorbers
جاذب های سطحی Absorbers
 اکسید کننده‌های گرمایی Thermal Oxidizers
 سوزاننده های مستقیم Direct Combustors
اکسیدکننده‌ها کاتا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1084
هودهای مکنده موضعی
هودهای مکنده موضعی

فاکتورهای طراحی هود
    هدف تأمین گستره مناسب مکش از طرق زیر است:
    حذف جریانهای مزاحم
    تعیین هوای موردنیاز به‌منظور تأمین سرعت ربایش کافی
    نصب هود در نزدیکی منبع آلاینده
    شکل، اندازه، محل هود و میزان جریان هوا از عوامل مهم در طراحی هودها می‌باشند

دکتر محمد جواد جعفری

نوع فایل: دانلود پاورپوینت هودهای مکنده موضعی PPT
تعداد اسلایدها: 30
[attachment=1665]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2099
اسلایدهای کتاب تهویه صنعتی دکتر جعفری
اسلایدهای کتاب تهویه صنعتی دکتر جعفری
تهویه صنعتی عمومی
آشنایی با هودهای مکنده موضعی
وسایل تمیزکننده هوا
هواکش‌ها
استانداردهای تهویه برای برخی از فرآیندهای صنعتی
اندازه گیری و ارزیابی تهویه صنعتی

نوع فایل: دانلود پاورپوینت اسلایدهای کتاب تهویه صنعتی دکتر جعفری
تعداد اسلایدها: 182 [attachment=1680]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1726
تهویه صنعتی عمومی و هودهای مکنده موضعی
تهویه صنعتی عمومی و هودهای مکنده موضعی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 158
[attachment=1696]