کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1248
مدیریت پروژه در چرخه حیات سیستم
مدیریت پروژه در چرخه حیات سیستم
یکی از زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌های لازم برای اجرای عملیات و در نهایت سودآوری و دستیابی به منافع که مد نظر سازمان‌ها قرار می‌گیرد توسعه سیستم‌ها است. اﺳﺘﺎﻧﺪارد » ISO/IEC 15288:2008  مهندسی سیستم‌ها و نرم افزار- فرآیندهای چرخه حیات سیستم«، چرخه حیات سیستم را توضیح می‌دهد که قسمت‌هایی از آن در قالب فعالیت‌های جاری در سطح سازمان و بخش‌هایی از آن در قالب فعالیت‌های منحصر به فرد و موقتی (پروژه) انجام می‌شود. در این مقاله به بررسی فعالیت‌های پروژه‌ای در چرخه حی