کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3320
industrial ventilation manual 30th edition 2019
کتابچه راهنمای تهویه صنعتی ACGIH ویرایش 30
 industrial ventilation manual 30th edition 2019
Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 30th Edition 2019
[align=left]CHAPTER 1: RISK ASSESSMENT
CHAPTER 2: PRELIMINARY DESIGN AND COST ESTIMATION
CHAPTER 3: PRINCIPLES OF AIRFLOW
[align=left]CHAPTER 4: INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM DESIGN PRINCIP