کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4301
ارزیابی پوسچر (وضعیت بدن) به روش های OWAS و RULA
ارزیابی پوسچر (وضعیت بدن) به روش‌های OWAS و RULA
به‌طور کلی برای ارزیابی پوسچرها از روش‌های کدگذاری استفاده می‌کنند که OWAS و RULA پرکاربردترین آنها هستند کد گذاری تکنیک OWAS برای اعضای بالا تنه ( Upper Limb) بسیار کلی می‌باشد و این در حـالی اسـت کـه عمده اختلالات اسکلتی - ماهیچه‌ای مرتبط با کار از جمله صدمات ناشی از تروماهای تجمعـی (CTDs) و آسیب‌های ناشی از حرکات تکراری ( RMIs) عموماً در اعضای بالا تنه مخصوصاً در مـچ (Wrist) شـانه (Shoulder) و کمر (Low Back) رخ می‌دهد.

نوع فایل: Word
تعداد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3888
تکنیک‌های ارزیابی پوسچر
تکنیک‌های ارزیابی پوسچر
پوسچر های نامطلوب از مهم‌ترین ریسک فاکتورهای MSDS می‌باشد
بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط مستقیمی بین پوسچر های نامطلوب و علایم MSDS اثبات شده است.
در بسیاری از شیوه‌های ارزیابی مواجهه با ریسک فاکتورهای WMSDS پوسچر فرد هنگام کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن میزان خطر تعیین و شیوه‌های بهبود شرایط کار ارائه می‌شود.
پوسچر یا وضعیت بدن: وضعیت قرارگیری سر، تنه و اعضای بدن در فضا هنگام انجام  کار 
دو پوسچر استاندارد:
پوسچر ایستاده standing
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3676
نرم‌افزار اندازه‌گیری زوایای پوسچر در ارگونومی
نرم‌افزار اندازه‌گیری زوایای پوسچر در ارگونومی[attachment=3250]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5897
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر owas
فیلم آموزشی نرم افزار ارزیابی پوسچر Winowas
روش owas برای اولین بار به منظور شناسایی و ارزیابی پوسچر های نامناسب کاری در یکی از کارخانه‌های تولید فولاد کشور فنلاند ارائه گردید. بدین  منظور تعداد 680 عکس از پوسچر شاخص (چهار پوسچر تنه، سه پوسچر بازو و هفت پوسچر پاها) خلاصه می‌شود. لذا جهت روایی و اعتبار بخش به روش مذکور، مشاغل و پوسچرهای مختلفی  توسط افراد امورش دیده مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت بر اساس نتایج به‌دست آمده دسته بندی نهایی پوسچرها و سطوح اولویتی اقدامات اصلاحی در owas ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3489
ارزیابی وضعیت بدنی کارگران کارخانه فروآلیاژ کرمان با سه روش OWAS، RULA و QEC
ارزیابی وضعیت بدنی کارگران کارخانه فروآلیاژ کرمان با سه روش OWAS، RULA و QEC
ابوالفضل برخورداری، رضا جعفری ندوشن، جواد وطنی شعاع، غلامحسین حلوانی مجاهده سلمانی ندوشن
چکیده
مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار (WMSDs) یک مشکل سلامتی رایج و یکی از دلایل اصلی از کارافتادگی می‌باشند. به منظور کنترل ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی، فهم چگونگی ایجاد و آشکار شدن این اختلالات در جامعه بسیار مهم است. این مطالعه جهت ارزیابی وضعیت‌های بدنی کارگران، به منظور برآورد میزان مواجهه با
نویسنده: aliaslani - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2418
ارگونومی کاربردی در محیط کار
ارگونومی کاربردی در محیط کار
ایمن بلند کردن حمل بار
مسیرهای حرکت را خط کشی کرده و همیشه پاک نگه دارید
حمل دستی بار به صورت گروهی
روش های اندازه گیری حداکثر وزن مجاز بار 
روش استفاده از جدول اسنوک Snook
روش محاسباتی Mital
روش نوین NIOSH
ابزار دستی و اصول طراحی آن
آشنایی با روش های ارزیابی پوسچر های OWAS, RULA, REBA, QEC

نوع فایل: دانلود PDF ارگونومی کاربردی در محیط کار
تعداد صفحات: 194
[attachment=1651]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1954
ارزیابی‌های ارگونومی
ارزیابی‌های ارگونومی
ارزیابی ارگونومی به روش OWAS
ارزیابی ارگونومی به روش RULA
ارزیابی ارگونومی به روش REBA
ارزیابی ارگونومی به روش ROSA
ارزیابی ارگونومی به روش MMH

نوع فایل: دانلود PDF ارزیابی‌های ارگونومی
تعداد صفحات: 76
[attachment=2140]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1235
سوال 5کنکور ارشد ارگونومی سال 97
5- در کدام یک از شیوه های ارزیابی پوسچر به جفت شدن دست با بار نیز توصیه می شود؟
الف) RULA          ب) REBA    ج) QEC      د) OWAS
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2366
روش های ارزیابی ارگونومی با توجه به نوع وظایف کاری و کاربرد آنها در قسمت های بدن
تقسیم روش های ارزیابی ارگونومی با توجه به نوع وظایف کاری و کاربرد آنها در قسمت های بدن.

.Division of methods according to the body part they assess and the type of work tasks. Notes
(KIM e Key Item Method (Steinberg et al., 2006
(NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) lifting equation (EN1005-2:2008
[align=left](OWAS e Ovako Working Posture Analysis System (Karhu et al., 1981, 1986[/align
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1584
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی
راهنمای برنامه توسعه ارگونومی برای کارگاه های کوچک در خانه های بهداشت

آنالیز پوسچربه روش OWAS 
 آنالیز پوسچر به روش RULA
آنالیز پوسچر به روش REBA
آنالیز پوسچر به روش QEC

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 2
[attachment=2776]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2731
دانلود برنامه اندروید روش ارزیابی پوسچر OWAS
برنامه اندروید ارزیابی پوسچر با استفاده از روش OWAS

Application for valuation using the method OWAS
Aplicación para la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabaj
دانلود برنامه اندروید روش ارزیابی پوسچر OWAS

نام برنامه: owas posture analysis
نوع فایل: Android, APK
منبع: محصولی از انجم
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1883
شیوه‌های ارزیابی وضعیت بدن در ارگونومی شغلی
شیوه‌های ارزیابی وضعیت بدن در ارگونومی شغلی

روش‌های  ارزیابی ارگونومی OWAS, RULA, REBA, QEC در این اینجا بحث شده است

نوع فایل: دانلود پاورپوینت شیوه‌های ارزیابی وضعیت بدن در ارگونومی شغلی PPT
تعداد اسلایدها: 51 [attachment=2828]
توجه: جداول روش‌ها به صورت عکس می‌باشد
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2132
ابزارهای ارزیابی ارگونومی OWAS, RULA, REBA, QEC, ROSA
ابزارهای ارزیابی ارگونومی OWAS, RULA, REBA, QEC, ROSA

نویسنده: مهندس بیات
نوع فایل: دانلود پاورپوینت ابزارهای ارزیابی ارگونومی OWAS, RULA, REBA, QEC, ROSA
تعداد اسلایدها: 152 [attachment=3304]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 76
دانلود برنامه اندروید ارزیابی پوسچر OWAS
دانلود برنامه اندروید ارزیابی پوسچر OWAS

[attachment=3535]


[عکس: https://ohsjobs.ir/wp-content/uploads/20...v1.6-1.png]