کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3680
ACGIH: Industrial Ventilation Manual -1998
ACGIH: Industrial Ventilation Manual-1998
تهویه صنعتی دکتر محمد جواد جعفری به زبان اصلی

نوع فایل: دانلود PDF کتاب تهویه صنعتی
تعداد صفحات: 514
زبان: انگلیسی [attachment=3298]
نویسنده: هادی میرزابیگی - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2688
Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards
Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards


تز دکترای اقای کارل لیند دانشجوی KTH Royal Institute of Technology

رشته تحصیلی : ارگونومی

تاریخ دفاعیه:  2017
نوع زبان: انگلیسی
نوبسنده: کارل لیند

نوع فایل: PDF
[color=#3333
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3321
industrial ventilation manual 30th edition 2019
کتابچه راهنمای تهویه صنعتی ACGIH ویرایش 30
 industrial ventilation manual 30th edition 2019
Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 30th Edition 2019
[align=left]CHAPTER 1: RISK ASSESSMENT
CHAPTER 2: PRELIMINARY DESIGN AND COST ESTIMATION
CHAPTER 3: PRINCIPLES OF AIRFLOW
[align=left]CHAPTER 4: INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM DESIGN PRINCIP
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 53
industrial ventilation manual 31th edition 2023
 industrial ventilation manual 31th edition 2023
Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design, 31th Edition 2023
CHAPTER 1: RISK ASSESSMENT
CHAPTER 2: PRELIMINARY DESIGN AND COST ESTIMATION
CHAPTER 3: PRINCIPLES OF AIRFLOW
CHAPTER 4: INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEM DESIGN PRINCIPLES
[align=left]CHAPTER 5