کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5618
Phast 6.51 نرم افزار شبیه سازی حوادث و مدل سازی پیامد
نرم افزار PHAST برای شبیه سازی پیامدهای حوادث ناشی از انفجار، آتش سوزی و انتشار  مواد  

دانلود نرم افزار phast v8
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 5356
دانلود نرم افزار Phast v8 به همراه کرک
دانلود نرم افزار  Phast v8 به همراه کرک Phast for hazard analysis in the process industries
دانلود نرم افزار phast 8 شبیه سازی پیامدهای حوادث ناشی از انفجار، آتش سوزی و انتشار مواد
 مدلسازی حوادث با نرم افزار  PHAST 8
- مدلسازی تخلیه (Discharge)
- مدلسازی انتشار(Dispersion)
- مدلهای آتش (Fire)
- مدلهای انفجار
- مخاطرات Flare & Stack
ویژگی‌های نرم افزار phast
امکان پیش بینی حوادث قبل از وقوع وجود دارد.
ریسک فعالیت های صنعتی را محاسبه میکند.
مقدار مواد تخلیه شده در
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2552
مدل سازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزار PHAST و ALOHA
مدل سازی پیامد حوادث فرایندی به کمک نرم افزار PHAST و ALOHA
مبانی مدل سازی پیامد
مدیریت نوین ایمنی 
مدل سازی پیامد 
مرحله نخست، انتخاب سناریو 
مرحله دوم، تحلیل شرایط 
مرحله سوم، مدلسازی حادثه 
مرحله چهارم، ارزیابی خسارات
مدل سازی حادثه 
مدلسازی تخلیه مواد 
مدلسازی انتشار مواد 
معیارهای سیمت 
آتش 
انفجار
مدل سازی پیامد به کمک نرم افزار PHAST
آشنایی با نرم افزار PHAST
 Veiw, Insert, Run, Option, Windows, Help
اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی