کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1556
برگه‌های اطلاعات ایمنی SDS
برگه‌های اطلاعات ایمنی SDS
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2300
مجموعه SDS های ساینس لب جدید
مجموعه SDS های ساینس لب جدید Safety Data Sheets

نوع فایل: دانلود PDF مجموعه برگه‌های اطلاعات ایمنی SDS ساینس لب جدید
تعداد ماده: 252
نوع زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: 1276
[attachment=3113]
[عکس: https://www.occupationalhealth.ir/images...nt/252.JPG]
فرمت و نمونه SDSها
Safety Data Sheet
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
[align=left]SECTION 2: Hazards iden
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2254
ایمنی مواد شیمیایی و سموم
ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
آشنایی با فرمت‌های MSDS مواد شیمیایی 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
مشخصات سموم
مخاطرات احتراق و انفجار 
نحوه صحیح انبارداری 
نحوه صحیح کار با ترکیب استفاده از وسایل حفاظت فردی
نقل و انتقال ترکیبات شیمیایی سموم 
لیست مواد مخاطره آمیز از طرف سازمان OSMA یا هر سازمان دیگر بر حسب ترکیب‌های شیمیایی و مشخصات آن 
آموزش و منابع اطلاعاتی مورد نیاز ATSDR
شناخت ترکیبات ناسازگار و نحوه صحیح انبارداری ترکیبات شیمیایی 
ارزیابی خطر مواد شیمیایی و سموم 
اقدامات ا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2172
تفاوت msds با sds
همانطور که مشخص است MSDS برگه ی اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) و SDS برگه ی اطلاعات ایمنی (Safety Data Sheet)  می باشد.

OSHA علاوه بر کوتاه کردن نام آن، فرمت آن را استاندارد کرد تا با سیستم هماهنگ شده ی جهانی (GHS: Globally Harmonized System) که در اتحادیه ی اروپا مورد استفاده است، هماهنگ باشد.
SDS راهی ساده تر و موثرتر برای بیان و درک خطرات مواد شیمیایی استفاده شده می باشد. MSDS می تواند فرمت های متفاوتی برای بیان اطلاعات داشته باشد بنابراین تحت نظم و قاعده خاصی نمی باشد و
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 621
دانلود برنامه اندروید EMS.GHS/SDS
دانلود برنامه اندروید EMS.GHS/SDS