[-]
کلمات کلیدی
سندبلاست شات ایمنی بهداشت بلاست

ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست
#1
ایمنی و بهداشت در سند بلاست و شات بلاست

برنامه ریزی عملیات سند بلاست، شات بلاست 
  شناسایی خطرات 
  آنالیز مخاطرات 
ایمنی و بهداشت در عملیات سند بلاست، شات بلاست 
  روش‌های ایمنی و تهویه در عملیات زنگار زدایی sand blasting
  انتخاب ساینده و تجهیزات 
  روش‌های کاری و ایمنی عمومی
 دستورالعمل NIOSH برای کاهش سیلیکا 
ایمنی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده 
  استانداردهای ساخت تجهیزات 
  شیلنگ لاستیکی برای هوای فشرده 
  شیلنگ بلاست 
  اتصالات شیلنگ
  سر شیلنگ های بلاستینگ 
مشخصات ایمنی و بهداشتی اتاقک‌های جداسازی عملیات  
مشخصات تهویه عمومی و موضعی
پیشنهاداتی برای سیستم تهویه 
تجهیزات حفاظت فردی
رسپیراتورهای فیلتر دار- ویژه 
لباس‌های حفاظتی پرسنل 
تأمین هوا و کمپرسورهای هوا 
الزامات آموزشی اپراتورهای شاغل در عملیات سند بلاست و شات بلاست 
اثرات زیست محیطی سند بلاست و شات بلاست
شناسایی مخاطرات زیست محیطی 
ارزیابی اثرات ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 48

.pdf   ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست.pdf (اندازه 2.62 MB / تعداد دانلود: 29)منابع مورد استفاده:
American Conference of Governmental Industrial Hygienist: " Silica (Quartz" Documentation of the Threshold Limit Values for Substances in Workroom Air (3rd ed , 2nd printing) , Cincinnati, 1974
American Industrial Hygiene Association. Silica (Free Silica, Silicon Dioxide Hygienic Guide series Detroit , Michigan , 1957
Dechmann , W.B and Gerarde , H.W. Toxicology of Drug and Chemicals academic Press, New yourk 1969
Gleason , M.N , Gosselin, R.E Hodge ,and Smith , R.P: Clinical Toxicilogy of commercial Products(3rd ed) , Williams and Wilkins, Baltimore, 1969
Grant , W.M: toxicology of the Eye (2nd ed) , C.c Thomas Springfield, Illinois1974
National Institute for Occupational Safety and Health , US Department of Health , Education and welfare: criteria for recommended Standard
Zenth, C: Occupational Medicine – principle and Application , year book Medical Publishers , Chicago , 1975
US Department of Health and Human Service "Occupational Health Guideline for Cristaline silica" , September 1975
HSE , Direct Pressure blasting
NIOSH – Control of Drywall sanding dust exposure , 1999

ایمنی سندلاست  ایمنی شات بلاست  سندلاست  شات بلاست  ایمنی و بهداشت حرفه ای در سندبلاست  ایمنی و بهداشت حرفه ای در شات بلاست
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان