[-]
کلمات کلیدی
جوشکاری کارگاه حرفه بهداشت

بهداشت حرفه ای در کارگاه جوشکاری
#1
بهداشت حرفه ای در کارگاه جوشکاری
جوشکاری از جمله عملیاتی است که پس از ابداع، هـر روزه بـر میـزان کـاربرد آن در صنایع و کارخانجات مختلف افزوده شده است. امروزه کمتر صنعت فلزی را می‌توان یافت که انواعی از عملیات جوشکاری در آن مورد استفاده قرار نگیـرد. کـاربرد منـابع مختلف انرژی و تجهیزات خاص در عملیات جوشکاری کـه موجـب تولیـد و انتشـار انواع مختلفی از عوامل شیمیایی ناشـی از  اکسیداسـیون فلـزات در حـال جـوش و سـیم جوش‌های مصرفی می‌گردد، جوشـکاران را در معـرض مجموعه‌ای از مخـاطرات  ایمنی و بهداشتی قرار می‌دهد. هـر سـاله نیـز حـوادث متعددی در صـنایع بـه واسـطه عملیات جوشکاری به وقوع پیوسـته و جراحـات و خسـارت فراوانـی را بـر جای می‌گذارد. حوادث حریق و انفجار ناشی از جوشکاری از جمله حوادثی اسـت کـه برخـی صنایع و کارگاه‌های جوشکاری کشورمان نیز، آن را تجربه کرده‌اند.
با توجه به خطرات مختلف عملیات جوشکاری که انواع مختلفـی از عوامـل زیـان آور شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و خطرات ایمنی را به صـورت مجموعه‌ای بـالقوه در خویش جای داده و نیز با توجه تعداد کارکنانی کـه در سـطح صـنایع و کارگاه‌های مختلف در سطح کشور به این فعالیت مشغول می‌باشند، ضروری است ابتـدا مخـاطرات این عملیات به خوبی شناسایی شده و سپس اقدامات کنترلی متناسب با هر یک از آنها تعیین شده و استقرار یابند. بدیهی است استقرار کنترل‌های ایمنی و بهداشتی به تنهـایی  کافی نبوده و دستیابی به عملکرد بالای ایمنی و بهداشـتی در ایـن فعالیت‌ها در گـرو اثربخشی کنترل‌های طرح‌ریزی شده می‌باشد و لـذا انجـام اقـدامات پایشـی و انـدازه گیری عوامل زیان آور به عنوان اقـدامی مکمـل جهـت حصـول اطمینـان از اثربخشـی کنترل‌های طرح‌ریزی شده امری الزامی می‌باشد. 

نوع فایل: دانلود PDF بهداشت حرفه ای در کارگاه جوشکاری
تعداد صفحات: 40 
.pdf   بهداشت حرفه ای در کارگاه جوشکاری.pdf (اندازه 1.86 MB / تعداد دانلود: 246)

منابع مورد استفاده:
 OSHA,SLTC, Health guidelines ,welding fumes, recognition
 NIOSH [1995]. Registry of toxic effects of chemical substances: Welding fumes. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health, Division of Standards Development and Technology Transfer, Technical Information Branch
Patty,s Industrial Hygiene, Harris ,Robert L. © 2000 John Wiley & Sons
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تاریخچه و آشنایی کامل با جوشکاری masoomi 0 1,486 05-25-2014، 10:54 PM
آخرین ارسال: masoomi
  خطرات جوشکاری masoomi 0 1,689 05-25-2014، 10:46 PM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان