[-]
کلمات کلیدی
حرفه بهداشت ریخنه ریخته گری

بهداشت حرفه ای در ریخته گری
#1
بهداشت حرفه ای در ریخته گری
- دلایل تدوین دستورالعمل
- بررسی صنعت ریخته گری
- بررسی عوامل زیان آور در حرفه ریخته گری
- پیشگیری از رخداد حوادث در ریخته گری
- کنترل‌های بهداشت حرفه‌ای عوامل زیان آور در کارگاه‌های ریخته گری
- لوازم حفاظت فردی در ریخته گری
- نقش تشکیلات بهداشت حرفه‌ای در ارتقای سلامت در کارگاه‌های ریخته گری
- خطرات حاصل از کاربرد مواد شیمیایی در تولید قالب و ماهیچه
- جنبه‌های مهندسی فاکتورهای انسانی در فعالیت‌های ریخته گری
- بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در کارگاه تمیزکاری

نوع فایل: دانلود PDF بهداشت حرفه ای در ریخته گری
انتشارات: مرکز سلامت محیط و کار
عنوان گایدلاین: راهنمای بهداشت حرفه‌ای در ریخته گری
تعداد صفحات: 120 
.pdf   بهداشت حرفه ای در ریخته گری.pdf (اندازه 1.21 MB / تعداد دانلود: 15)

منابع مورد استفاده:- نشریه ریخته گری سال ششم، بهار 66، شماره 1
- نشریه ریخته گری سال هفتم، زمستان 65، شماره 4
- چوبینه، علیرضا، «شیوه‌های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی» انتشارات فن آوران 1389.
- محمدفام، «نمونه برداری از رفتارهای ایمنی»، صنعت و ایمنی، شماره 82، 1380، ص 43 - 39.
- محمدفام، «تجهیزات حفاظت فردی» انتشارات فن آوران، 1388
- موسی کاظمی، سیدجمال، «بررسی تطبیق روش‌های جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی در ایران و جهان»، صنعت بیمه، بیمه مرکزی ایران، شمارد 65، 1381، ص 59 – 29.
- ارقامی، شیرزاد، پویا، مصطفی «اصول ایمنی در صنعت و خدمات»، انتشارات فن آوران، 1388.
- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1378، انتشارات مرکز آمار ایران، تهران 1379.
-. محمدفام، ایرج، «اعمال ناایمنی و نقش آن در حوادث»، صنعت و ایمنی، شماره 88، 1381، ص .18-24
- وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت تنظیم روابط کار «دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- 1380
- بهرامی، عبدالرحمن، زارع، محمدجواد «روش‌های مهندسی کنترل آلودگی هوا» انتشارات فن آوران. 1390
- عبدالحسین محمد کاری، ترجمه، «پیشگیری حوادث ناشی از کار» از انتشارات سازمان بین‌المللی کار، نشریه شماره 17، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
- نشریه ریخته گری، سال هشتم، بهار 66، شماره
iranianpresident.Blogfa.com
Environmental, Health and Safety (EHS) Guideline for Foundries. April 30,2007
( Basic Environment, Health and Safety Guideline for Foundries ( Foundry Informatics center, New Delhi
 Environmental Guideline beneficial re-use of ferrous foundry by product(Environmental Protection Agency EPA- QLD 1999
 Iron and Steel Foundries Regulations 1963 Non Ferrous Metals Melting and Founding Regulations 1962
Magnesium (Grinding of Castings and other Articles) Special Regulations 1946. Grinding of Metals (Miscellaneous Industries) Regulations 1925/50.
Health and safety at work, etc, Act 1974, in particular Section 2,3 and 6
Safe prcatiees in melting and pouring operation A.F.S publication
Fatal injuries caused by molten metal ejection from a furnace H.I.Herekdine. Foundry Trade Journal Nov. 1983
"AFS Safe Commitee(10-C), “Safe Practices in Melting and Pouring Operations
"M.K.POLTEV “Occupational Health and safety in manufacturing industries
AFS Safety committee (10-D), Report” Manifenance Troubles shooting job safety A naljsis” , modern casting, September 1983, P 43-44
Shell Process Foundry Practice”, Aerican Foundrymen’s society publications
Hazards From use of Resinous Binders Report of AFS Sand Division Committee 8-N
Environmental Problem arising from the use of chemical in moulding materials
Foundry Environmental Control”, volume 2 AFS publications
"AFS foundry environmental control No.10 “industrial Hygiene
 The correct and incorrect way of moving D , Payne , Foundry Trade Journal SAFECAST, 85, 25th APRIL 1985
The use of personal protective Equipment in the Foundry industry. Foundry Manegment and technology Nov.24/1983
 Dorman, peter, “ the economics of safety, health and well – being at work: an overview”, ILO, may 2000. www. ilo.org / public / english / protection / safework / papers
Weil, david, “valuing the economic consequences of work injury and illness: a comparition of mettods and findings” , harvard university, october 1999. Smgnet. bu. edu/mgmt/profiles
Hendrie, delia, “economic evoluation in injury preveation”, the university of western australia – injury research centre, 2000,  irmrc. unsw. edu. au/ papers/ deliahendrie1. pdf
 Burtraw, dallas ; alan krupnick, “measuring the value of health” , april 1999, . rff. org
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان