کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1224
زمان ثبت‌نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم سال 1399
ثبت‌نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 از ساعت 16:00 (4 بعدازظهر) روز شنبه مورخ 98/09/16 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 98/09/25 پایان می‌پذیرد. لازم به تاکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

جدول کد و نام رشته‌های امتحانی دوم (شناور) صفحه 8 دفترچه
کد رشته: 1293
نام رشته: مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
[b]جدول رشته‌های امتحانی که در دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1435
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سال تحصیلی 1400-1399
نسب به سال تحصیلی 1399-1398 در منابع ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ارشد ارگونومی تغییراتی مشاهده نمی‌شود.
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال تحصیلی 1400-1399
نام مراجع معرفی شده و مؤلفین و مترجمین
دروس بهداشت حرفه‌ای 
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار فریده  و همکاران
نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌ها در هوا جلد 1 و 2 دکتر بهرامی
مهندسی روشنایی آخرین چاپ تألیف دکتر رستم گل محمدی
[align=left].Industrial noise control, chapters 1, 6 9,10 ; by Lewis Bell
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1516
مدارک تحصیلی و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سال 1399
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سال تحصیلی 1400-1399
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال تحصیلی 1400-1399
- مدارک تحصیلی مورد پذیرش ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای 
کارشناس بهداشت حرفه‌ای؛ بهداشت محیط؛ ایمنی صنعتی؛ مهندسی (صنایع, مکانیک و شیمی)؛ فیزیک؛ شیمی
- دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای 
بهداشت حرفه‌ای (5)؛ فیزیک (2)؛ ریاضی (2)؛ شیمی (2)؛ ارگونومی (1)؛[co
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1889
در خصوص حد نصاب درس زبان انگلیسی و نحوه اعمال نمره زبان در سال تحصیلی 1400-1399
در خصوص حد نصاب درس زبان انگلیسی و نحوه اعمال نمره زبان آزمون ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی 1400-1399

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید و سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون می‌رساند:
1- با عنایت به سئوال مکرر داوطلبان در خصوص کسب 25 % نمره زبان، اعلام می‌شود بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت مصوبه "لزوم کسب 25 % نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 99" حذف شده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص و نحوه اعمال نمره زبا
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1749
ثبت نام، دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سال 1400-1399
اطلاعیه شماره 1- ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی، نیمه دوم بهمن سال جاری و زمان برگزاری آزمون 22 و 23 خرداد سال آینده خواهد بود. مدارک زبان از تاریخ 96/11/1 تا 98/12/29 قابل قبول است
اطلاعیه شماره 2- دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال تحصیلی 1400-1399 
دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی سال تحصیلی 1400-1399
دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای بهداشت حرفه‌ای سال تحصیلی 1400-1399
بهداشت حرفه‌ای  80 سؤال با
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1715
بر اساس بند 3 اطلاعیه شماره 7 تغییرات در منابع آزمون رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای 1399
بر اساس بند 3 اطلاعیه شماره 7 تاریخ 1398/10/14 تغییرات در منابع آزمون رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای سال 99

٣ -بر اساس اعلام مراجع ذی‌ربط، در منابع آزمون رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای درس بهداشت حرفه‌ای، عناوین زیر اضافه شده است: "تمام رفرنس های مصوب دروس تخصصی برنامه مصوب کارشناسی بهداشت حرفه‌ای به عنوان منابع برای آزمون ارشد مورد تأیید می‌باشد. " 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1561
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) سال 1399
برنامه‌ی زمان‌بندی اجرای آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 1400-1399
مهلت ثبت نام و ارسال مدارک (به صورت اینترنتی) 1398/11/16 تا 1398/11/26
توزیع کارت ورود به جلسه‌ی آزمون (به صورت اینترنتی) 1399/3/18 تا 1399/3/21
برگزاری آزمون کتبی (الکترونیک)  21، 22 و 1399/3/23
اعلام کلید اولیه ساعت 18 به بعد  1399/3/24
مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) 1399/3/24 تا 1399/3/26
اعلام کلید نهایی ساعت 18 به بعد  1399/4/10

[b]زمان‌بندی برگزاری آزمون کتبی (الکترونیک) دکترای
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1766
ظرفیت اولیه پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 1399
ظرفیت اولیه پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 1399
ظرفیت پذیرش دکترای بهداشت حرفه ای  سال 1399
روزانه: 13 نفر
شهریه پرداز: 5 نفر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 2 نفر روزانه 
دانشگاه تربیت مدرس: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی تهران: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 2 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
دانشگاه علوم پزشکی همدان: 3 نفر روزانه و 1 نفر شهریه پرداز
[b]ظرفیت پ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1449
ظرفیت پذیرش اولیه ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 1400-1399
ظرفیت پذیرش اولیه دانشگاههای پذیرنده دانشجو درآزمون كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی 
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 1400-1399
64 نفر روزانه
11 نفر شهریه پرداز
75 نفر
ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 1400-1399
39 نفر روزانه
9 نفر شهریه پرداز
48 نفر
ظرفیت پذیرش کل در رشته بهداشت حرفه‌ای  نسبت به سال قبل 3 نفر کاهش داشته است 
ظرفیت پذیرش روزانه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای نسبت ب
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1001
تغییر زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال 1399
اطلاعیه شماره 14- تغییر زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال 1399 (جدید)

به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (PhD) سال 1399 می‌رساند با عنایت به تصمیمات اخذ شده مبنی بر تعویق آزمونهای کشوری، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (PhD) که مقرر بود در روزهای 27،28 و 29 تیر سال جاری برگزار شود به تاریخ 10،11 و 12 مرداد ماه تغییر می‌یابد. داوطلبان گرامی توجه نمایند که زمانبندی برگزاری آزمون هر رشته، بر اساس نوبت صبح یا عصر هر یک از روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب همان نوبت
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 2253
بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی 1399
بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور شهریور ماه 1399
(دوره‌ی اول)
مواد آزمون کارشناس بهداشت حرفه‌ای 
1-شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار  
2-شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی و تجزیه نمونه‌ها  
3-مهندسی فاکتورهای انسانی  
4-سم شناسی شغلی و بیماری‌های ناشی از کار  
5-ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک
تعداد آزاد: 21 نفر
تعداد ایثارگر: 3 نفر
تعداد کل: 24
جنس: زن و مرد 
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2606
بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه 1399
بررسی شغل کارشناس بهداشت حرفه‌ای در استخدام مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه 1399

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه 20/67/1399 لغایت روز شنبه مورخ 29 انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت‌نام به هیچ وجه قابل
تمدید نخواهد بود.
متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی [color=#303f5
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 946
ظرفیت پذیرش کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در سال 1399
در مجموعه 888 نفر در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کنکور سراسری سال 1399 پذیرفته می شوند که نسبت به سال 1398، 214 نفر کاهش داشته است.

ظرفیت پذیرش کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در سال 1399

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی 1 (علوم ریاضی و فن)
مقطع تحصیلی: کارشناسی 
نام رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
زیر گروه: 2
نوع گزینش (دوره های روزانه): کشوری
کد ردیف رشته: 265
176 نفر از گروه آزمایشی 1(علوم ریاضی و فنی) در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمن
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 842
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 1400-1399
اطلاعیه 29 - اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناس ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی  1400-1399
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1064
بررسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سال 1399
لازم به ذکر است پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل مدرک کاردانی) صورت می‌پذیرد
کد رشته: 102
عنوان رشته: مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار
رشته‌های پذیرش براساس سوابق تحصیلی، نام و کد رشته های کاردانی و یا مدارک کاردانی مورد قبول در گروه آموزشی پزشکی
ایمنی صنعتی و بهداشت عمومی (1003)، ـ بهداشت حرفه‌ای (1004)، ـ بهداشت عمومی ـ گرایش مبارزه با بیماریها. (1008) 
دانش‌آموختگان مقطع کاردانی رشته تحصیلی بهداشت صنوف دانشگاه جامع علمی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 756
سوالات دکترای ارگونومی 1400-1399
سوالات دکترای ارگونومی 1400-1399

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 19 [attachment=3391]