کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 847
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار سال 1402-1401
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار سال تحصیلی 1402-1401
نام مراجع معرفی شده و مؤلفین و مترجمین
دروس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار فریده  و همکاران
نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌ها در هوا جلد 1 و 2 دکتر بهرامی
مهندسی روشنایی آخرین چاپ تألیف دکتر رستم گل محمدی
[align=left][color=#3
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 387
دانلود سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 1402-1401
دانلود سوالات کنکور ارشد ارگونومی سال 1402-1401
[attachment=3437]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 596
دانلود سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1402-1401
دانلود سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1402-1401
[attachment=3438]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 508
سوالات آزمون دکتری بهداشت حرفه ای 1402-1401
سوالات آزمون دکتری بهداشت حرفه ای 1402-1401
[attachment=3441]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 322
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 1402-1400
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال تحصیلی 1402-1400

ظرفیت پذیرش دانشگاههای پذیرنده دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی 
ظرفیت پذیرش ارشد بهداشت حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 1402-1401
71 نفر روزانه
16 نفر شهریه پرداز
87 نفر
[color=#303f50][b]ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی در دانشگاه های علوم پزشکی سال تحصیلی 14
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 258
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1402
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1402

در خصوص زمان ثبت نام- برگزاری آزمون- رشته های امتحانی- منابع آزمون رشته های گروه پزشکی کارشناسی ارشد سال 1402 
با استعانت از درگاه ايزد منان، به اطلاع کلیه داوطلبان میرساند: 
-زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 ،اواخر دی ماه سال جاری میباشد. زمان دقیق ثبت نام هفته چهارم دی ماه اعلام خواهد شد. 
-زمان برگزاری آزمون 4 و 5 خرداد ماه 1402 میباشد. 
-همزمان با همین اطلاعیه، منابع آزمون نیز در همین سامانه اعلام میشود. 
-
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 579
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار سال 1403-1402
منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار سال تحصیلی 1403-1402
نام مراجع معرفی شده و مؤلفین و مترجمین
دروس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
- انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار فریده  و همکاران
- نمونه‌برداری و تجزیه آلاینده‌ها در هوا دکتر بهرامی، جلد اول از فصل اول تا چهارم جلد دوم فصل اول تا دهم و جلد سوم فصل اول و دوم انتشارات فن آوران 1394 
- مهندسی روشنایی، چاپ 1394،انتشارات فن آوران
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 354
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای 1402
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و ارگونومی سال تحصیلی 1403-1402
مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب مربوطه ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار سال تحصیلی 1403-1402
- مدارک تحصیلی مورد پذیرش ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای 
کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار؛ بهداشت محیط؛ ایمنی صنعتی؛ مهندسی (صنایع, مکانیک و شیمی)؛ فیزیک؛ شیمی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 110
تمدید زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1402
به اطلاع داوطلبان می رساند برای بار سوم ثبت نام و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد 402،تمدید خواهد شد. زمان تمدید 15 لغایت 16 فروردین ماه 402 خواهد بود. اطلاع رسانی مربوطه در تاریخ 402/1/15 درج میگردد(1401/12/20)
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 96
دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 1403-1402
دروس امتحانی و ضرایب آزمون دکترای بهداشت حرفه ای سال 1403-1402
بهداشت حرفه ای  80 سوال با ضریب 5، درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته (همانند سالهای گذشته) خواهد بود.
آمار و روش تحقیق 20 سوال با ضریب 2
زبان عمومی و تخصصی 30 سوال – ضریب 3

[color=#303f50][b]دروس امتحانی و ضرایب آ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 126
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره Ph.D بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1403-1402
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D بهداشت حرفه ای سال تحصیلی 1403-1402
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، ارگونومی، سم شناسی، بهداشت ایمنی صنعتی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی Ph.D  ارگونومی سـال تحصیلی 1403-1402
[color=#303f50]دکترای عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 53
دانلود سوالات ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) 1402 وزارت علوم
دانلود سوالات ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) 1402 وزارت علوم
مواد امتحانی
- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
- ریاضی 1
- آمار و احتمالات مهندسی
- استانیک
- مهندسی آب و فاضلاب
- مهندسی محیط زیست
[attachment=3499]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 123
دانلود سوالات ایمنی، بهداشت و محیط زیست 1402 وزارت علوم
دانلود سوالات ایمنی، بهداشت و محیط زیست 1402 وزارت علوم
مواد امتحانی
- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
- ریاضی و آمار مهندسی
- بهداشت محیط کار
- ایمنی محیط کار
- مجموعه دروس تخصصی HSE اقتصاد مهندسی مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست[attachment=3500]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 58
آزمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 1403-1402
آزمون دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی سال 1403-1402

برنامه زمانبندی اجرايی آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D)1403-1402
مهلت ثبت نام و ارسال مدارك (به صورت اینترنتی) 1402/03/22 تا 1402/03/3
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) 1402/08/01 تا 1402/08/03
برگزاری آزمون كتبی 1402/08/04
اعلام کلید اوليه ساعت 18به بعد 1402/08/07
مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) 1402/08/13 تا 1402/08/15
اعلام کلید نهایی ساعت 18به بعد 1402/08/20

[color=#303f50]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 41
شبیه سازی پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سال 1402
شبیه سازی پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار سال 1402

سامانه شبیه سازی 
test.occupationalhealth.ir

گزینه های را که در جلسه آزمون زدید را در این پاسخنامه وارد کنید
نتایج بعد از انتشار کلید اولیه و کلید نهایی قابل مشاهده خواهد بود.
در این سامانه [color=#303f50][b]درصد هر دروس، رتبه و تراز د