کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4037
آشنایی با دستگاه جذب اتمی
Atomic absorption spectroscopy (AAS) is a spectroanalytical procedure for the quantitative determination of chemical elements using the absorption of optical radiation (light) by free atoms in the gaseous state
طیف سنجی جذب اتمی (AAS) یک روش طیف سنجی برای تعیین کمی از عناصر شیمیایی با استفاده از جذب تابش نور (نور) توسط اتم های آزاد در حالت گاز است.
[align=center][align=right][b]آشنایی با دستگاه جذب اتمی،طیف سنجی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1743
دستگاه طیف سنجی جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی AAS
دستگاه طیف سنجی جذب اتمی (دستگاه جذب اتمی) atomic absorption spectroscopy

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12 در هر صفحه 1 اسلاید
[attachment=2843]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1281
طیف سنجی اتمی atomic spectroscopy
There are basically three types of atomic spectroscopy and they are atomic emission, atomic absorption, and atomic fluorescence
طیف سنجی اتمی atomic spectroscopy
طیف سنجی جذب اتمی برای تعیین بیشتر عناصر فلزی بکار می رود. برای هر عنصر یک منبع تابش متناسب لازم می باشد.
ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ، ﺟﺬب( Absorption) و ﻧﺸﺮ (Emission) و ﭘﺨﺶ (Scattering) اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻃﯽ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺎده را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻢ، ﻣﻮﻟﮑﻮل، ﯾﻮن های ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﯾﺎ اﺗﻤﯽ ﺟﺎ
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1443
دستگاه جذب اتمی Atomic Absorption Spectroscopy
دستگاه جذب اتمی AAS
اجزاء دستگاه جذب اتمی
دستگاه جذب اتمی اولین بار در سال 1952 در ملبورن استرالیا برای تجزیه عناصر بکار گرفته شد. اجزای اصلی دستگاه جذب اتمی عبارتند از:
منبع تابش: لامپ کاتد توخالی Hollow Cathod Lamp، لامپ تخلیه بدون الکترود
اتم ساز: شعله Flame، کوره Furnace
تکفام کننده و شکاف: 
آشکار سازها: فتومولتی پلایر PMT
عوامل مداخله کننده در تجزیه نمونه های هوا
کنترل کیفی نتایج آنالیز کنترل کیفی نتایج آنالیز

نوع فایل: دانلود PDF دستگاه جذب اتمی AAS
تعداد صفحات: 22 [atta
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1435
طیف سنجی نشر اتمی Atomic Emission Spectroscopy
طیف سنجی نشر اتمی  Atomic Emission Spectroscopy 

تکنیکهای نشر اتمی بر مبنای نوع منبع تهییج طبقه بندی می شوند.
فتومتری شعله ای Flame photometry 
نشر پلاسما Plasma Emission
تهییج الکتریکی , قوس و جرقه Arc & Spark 
فلوئورسانس اتمی Atomic Fluorescence

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 34
[attachment=2849]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1564
تجزیه با روش طیف سنجی جذب اتمی
Decomposition by Atomic Absorption Spectroscopy
تجزیه با روش طیف سنجی جذب اتمی   
تئوری طیف‌سنجی جذب اتمی
در تکنیک AAS، برهمکنش نور با اتم‌های آزاد در فاز گازی مطالعه می‌شود.
این روش یکی از شاخه‌های طیف‌سنجی اتمی به شمار می‌رود.
 الکترون در حالت انرژی کوانتیده، با انرژی تعیین شده به دور هسته می‌چرخد. 
الکترون‌ها بین این حالت‌ها یا مدارها با نشر یا جذب فوتون در فرکانس‌های خاص، انتقال می‌یابند. 

نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 42
[attachment=2850]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1781
طیف سنجی نشر شعله ای، جذب اتمی و فلورسانس اتمی
طیف سنجی نشر شعله ای، جذب اتمی و فلورسانس اتمی
There are basically three types of atomic spectroscopy and they are atomic emission, atomic absorption, and atomic fluorescence
نوع فایل: پاورپوینت
تعداد اسلایدها: 50
[attachment=2851]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1925
طیف سنجی نوری اتمی
طیف سنجی نوری اتمی Optical spectroscopy Atomic

طیف های اتمی نوری 
نمودارهای تراز انرژی 
طیف های نشر، جذب و فلورسانس اتمی
پهنای خطوط و عوامل موثر بر پهن شدن خطوط طیفی 
اثر دما بر طیف های اتمی
 طیف های نواری و پیوسته همراه با طیف اتمی
روشهای اتم سازی
روشهای وارد کردن نمونه
 وارد کردن نمونه های مایع 
وارد کردن نمونه های جامد

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 118 در هر صفحه 1 اسلاید 
[attachment=2856]