کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2719
ارزیابی ریسک به روش ET&BA در کارگاه جوشکاری
ارزیابی ریسک به روش ET&BA در کارگاه جوشکاری 
 ET&BA رویداد را به صورت یک جریان  انرژی ناخواسته تعریف می کند. یک حادثه زمانی به وجود ایجاد می شود که یک جریان انرژی ناخواسته تولید شده و به دلیل عدم حفاظت کافی در مسیر ان به اهداف مختلفی این مطلب باعث صدمه زدن به افراد، تجهیزات و محیط می گردد.
مفاهیم مورد استفاده در روش ET&BA
منبع انرژی energy source 
مسیر انرژی energy path
حفاظ انرژی  energy barrier

استاد راهنما دکتر قنبری 
نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 64
[attachment=1841]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1966
ارزیابی پوسچر به روش path
(Posture, Activity, Tools, and Handling (path
[align=left]path has a work sampling-based approach, it was developed specifically to characterize the ergonomic hazards of heavy highway construction work. path is based on the owas definitions and uses the same risk levels
[align=right]روش PATHیک روش مشاهده‌ای، قلم- کاغذی است که در سال 1996 توسط  Buchholz و همکاران ارائه شد. این روش در مشاغل مختلفی شامل: کارگران احداث بزرگراه‌ها، کشاورزی و برداشت محصول و ساخت و ساز برای ارزیاب