کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1303
رتبه بندی مجلات اسکوپوس بر اساس Quartile Scores
مجلات_اسکوپوس (Scopus) بر اساس کیو Q یا Quartile Scores رتبه بندی می‌شود. 
نمره Q یا Quartile Score برای نشان دادن درجه یا رتبه مجله به شمار می‌رود که بین کیو یک تا کیو 4 متغیر است. 
به این اساس هر طبقه یا category که مجلات در آن قرار دارند امتیازی بین Q1 تا Q4 به آنها تعلق می‌گیرد. چیزی شبیه ضریب تأثیر در مجلات ISI. 
با این تفاوت که IF ممکن است از یک هزارم تا 30 (که معمولاً مجلاتی مانند نیچر و ساینس دارند) متغیر باشد ولی Quartile Scores از یک تا 4 متغیر خواهد بود. 
در حقیقت Quartile Scores