کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1984
نرم افزار محاسبه Dose و TWA صدای محیط کار
نرم افزار محاسبه Dose و TWA صدای محیط کار  
براساس استاندارد OSHA / MSHA
براساس استاندارد NIOSH / ACGIH 
براساس استاندارد قاعده  DOD 3dB 
براساس استاندارد DOD 4dB Europe
براساس استاندارد سفارشی Custom

راهنمایی استفاده از نرم افزار
بعد از دانلود، فایل را از حالت زیپ خارج کرده و در داخل پوشه TWA فایل twa-dose.asp را با مرورگر باز کنید و بعد می توانید از آن استفاده کنید.[attachment=3305]
Occupational Noise Calculators
[align=center][align
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 13691
Calculation of TWA and Noise Dose
Calculation of TWA and Noise Dose
Calculation of TWA and Noise Dose of an 8-hour Day
Calculation of Noise level and Permissible Duration at any Location
Construction of Noise Contour Map of a Facility
Estimation of Ambient and Machine Noise Levels
Determination of Minimax Work Assignments
Determination of Minimum Number of Workers (under 90 dBA
[align=left]Determi
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1213
برنامه اندروید محاسبه Dose و TWA صدای اندازه گیری شده
برنامه اندروید محاسبه Dose و TWA صدای اندازه گیری شده
This virtual calculator can be used to calculate time weighted exposure to noise. The calculator allows the user to input multiple noise measurements, each with a duration and noise magnitude, Time weighted average exposure is calculated following multiple methods include OSHA and NIOSH. The calculator also provides some guidance on corrective action steps which might be considered to reduce a workers noise exposure
[att