[-]
کلمات کلیدی
صنعت جیوه

جیوه در صنعت
#1
جیوه در صنعت
مشخصات جیوه
موارد کاربرد صنعتی و غیر صنعتی جیوه
تصاویری از مصارف عمده جیوه 
منابع انتشار جیوه
الف- سوخت‌ها، مصرف و تولید انرژی 
ب-تولید داخلی فلزات و مواد خام 
پ-تولید داخلی و فرایند کردن به همراه کاربرد عمدی جیوه 
ت-تصفیه و بازیافت فاضلاب 
ث-مصرف کلی جیوه در محصولات، به عنوان جیوه فلزی و سایر مواد حاوی جیوه 
ج-منابع متفرقه کاربرد جیوه در صنعت 
منابع عمده جیوه در فاضلاب‌ها و پسماندها 
جیوه، حفظ محیط زیست و سلامت انسان 
راه‌های ورود جیوه به محیط زیست
کینتیک و متابولیسم جیوه
تأثیر جیوه بر سلامتی
نشانه‌های اولیه مواجهه با جیوه 
نشانه‌های ثانویه مواجهه با جیوه 
گروه‌های در معرض خطر بیشتر 
درمان مسمومیت با جیوه 
کنترل مواجهه با جیوه
ارزیاب مواجهه با جیوه
مقادیر حدود مجاز جیوه
وظایف دولتمردان
استراتژی‌ها 
فعالیت‌ها
روش‌های نمونه‌برداری و تجزیه جیوه
الف) روش نمونه‌برداری و تجزیه جیوه در هوا
ب) روش نمونه‌برداری و تجزیه جیوه در خون


نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 42 
.docx   جیوه در صنعت.docx (اندازه 3.63 MB / تعداد دانلود: 32)


منابع مورد استفاده:1. بهرامی، عبدالرحمن. روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا. جلد دوم، (چاپ دوم)، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1381. 
2. پهلوان، داریوش. صادق نیت، خسرو. بررسی وضعیت سطح جیوه خون دندان پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 8، شماره 4 (تابستان 1386).
3. خاموردی، زهرا. عصاری، محمد جواد. ملكی، كيكاوس. بررسی میزان جیوه ادرار دندان پزشکان شهرستان همدان با سابقه کاری بیش از چهار سال. مجله دندان پزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، شماره 16 (83) صفحات 48-42. 
4. سینا، محمود. درویش بسطامی، کاظم. زيادلو، آلمار. كرد جزي، سپیده. وجدانيان، مهناز. بررسی پروتئین متالوتيونين به عنوان نشانگر زيستی آلودگی جیوه در ماهی زروک. مجله علمی شیلات ایران، سال نوزدهم، شماره 3 (پاییز 1389).
5. ذوالفقاريان، فريبرز. آريا، شراره. خدابنده شهركي، علی رضا. جیوه، خطرات و راه های جلوگیری از مسمومیت جیوه. اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، (اسفند 84).
6. شهسواری پور، ناهید. بررسی آلودگی جیوه به عنوان یک عنصر سمی زیست محیطی در رسوبات سطحی تالاب بین المللي انزلی (جنوب غربی دریای خزر). اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، (1385).
7. طاهری آبکوه، رضا. قاسمی هادی. خطرات شغلی در حرفه دندان پزشکی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1378. 
8. گلبابائی، فريده. شريعتی، بتول. حسنی طباطبائی، معصومه. بررسی میزان جیوه ادرار دندان پزشکان شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن. مجله دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، دوره 19، شماره 3 ( پاييز 1385).
9. میرزائی، نیما. کارگر، محمد. کارگر، مهدی. بررسی توانایی باکتری های رودخانه کر در حذف بیولوژیکی جیوه. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره یک، (بهار 88). 
10. نقاب، مسعود. كاردانيان، محمدرضا. نوروزی، محمّد امین. اثرات بهداشتی مواجهه شغلی با غلظت های کم بخارات جیوه توسط کارگران یک  كلرآلكالي. فصل نامه سلامت کار ایران، دوره 7، شماره 1 ( بهار 1389)  صفحات 33-26.
11. اثرات بهداشتی مواجهه شغلی با غلظت های کم بخارات جیوه توسط کارگران یک واحد كلرآلكالي، مسعود نقاب، محمدرضا كاردانيان، محمّد امین نوروزی، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 7، شماره 1، بهار 1389
12. بررسی آلودگی جیوه به عنوان یک عنصر سمی زیست محیطی در رسوبات سطحی تالاب بین المللي انزلی(جنوب غربی دریای خزر)،  ناهید شهسواری پور، خلاصه مقالات اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13. بررسی پروتئین متالوتيونين به عنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زروک، محمود سینای، کاظم درویش بسطامی، آلمارا زيادلو، سپیده کرد جزی و مهناز وجدانيان، مجله علمی شیلات ایران، سال نوزدهم، شماره 3، پاييز 1389 صفحه 1

 ACGIH, Threshold limit values for chemicals substances and Physical agents and biological exposure indices. Cincinati, Ohaio, 2010
 Biological Monitoring of Chemical Exposure in the Workplace Guidelines, World Health Organization, Geneva: 199 
  Ghasem Zolfaghari, Abbas Esmaili-Sari, Seyed Mahmoud Ghasempouri, Soghrat Faghihzadeh: Evaluation of environmental and occupational exposure to mercury among Iranian dentists: Science of the Total Environment. 2007; 381: 59–67
 Guidance for identifying populations, at risk from mercury exposure, Issued by UNEP DTIE Chemicals Branch and WHO Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne Diseases, August 2008
18. IOMC, Global Mercury Assessment, Issued by UNEP Chemicals, Geneva, Switzerland, December 2002
 Kasraei Sh., Mortazavi H., Vahedi M., Bakianian Vaziri P., Assari MJ.: Blood Mercury Level and Its Determinants among Dental Practitioners in Hamadan, Iran: Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences. 2010; 7: 55-63
 Lars D. Hylander, Michael E. Goodsite: Environmental costs of mercury pollution: Science of the Total Environment. 2006; 368: 352– 370
NIOSH, Analytical Methods Manual. METHOD 6009, Issue 2, dated 15 August 199
پاسخ
  


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان